TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2013-02 (maart)

Opbrengstgericht werken met het jonge kind

Expert Kobi Wanningen (Seminarium voor orthopedagogiek – HU) geeft een praktische uiteenzetting over OGW met jonge kinderen. Bedenk van tevoren wat je wilt bereiken. Stem af op de behoeften van het kind. Maak samen plezier en houd het eenvoudig……….

Interview met Anneke Noteboom en Gaby van der Linde

Gesprek met Anneke (inhoudelijk verantwoordelijk) en Gaby (projectleider) over onder meer een trainingsprogramma voor opbrengstgericht werken met jonge kinderen.

Handelingsgericht Begeleiden

Onderwijsadviseur en projectleider Sonja de Lange beschrijft haar ervaringen met het effectief begeleiden van leerkrachten.Artikelen over…


Lijstjes die verleiden tot anders begeleiden – Integrale vroeghulp – TIBtool `Hoe houd je greep op je werk?’ -Signaleren

En verder natuurlijk…

Praktische checklists, Digitaal, Column, TIBtips, Wat je niet mag missen in 2013, Nieuws gemist, Media en Agenda.