TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2012-04 (september)

Ouderbetrokkenheid

Heeft u komend schooljaar ook ouderbetrokkenheid hoog op de agenda staan? Een artikel vol tips hoe je die vorm kunt geven.

Interview met Ella Kalsbeek

De bestuursvoorzitter van Altra, voor speciaal onderwijs en jeugdzorg, vindt dat ouders meer partner van de school moeten zijn.

Wat je wel wilt weten over basisondersteuning, maar niet wilt vragen…

Ineens heeft iedereen het over basisondersteuning. Maar wat is dat eigenlijk, en hoe bepaal je die voor je school? Maar hoe gaat het aanvragen van extra ondersteuning in zijn werk? En wie beslist daarover?

Artikelen over…

Passend onderwijs – Gedrag – De onderzoekende IB’er (deel 2) – Excellentie – Klassenmanagement (3)

En verder natuurlijk…

Praktische checklists, TIBdigitaal, column, handige TIBtips, Wet & regelgeving, Nieuws gemist, Media en Agenda.