TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2012-02 (april)

De eigen school als onderzoeksruimte

Op welke wijze kunnen we onderzoeken wat we uitvoeren? In deze en volgende TIB’s leggen we uit hoe je systematisch bewijzen kunt verzamelen waarmee je uitspraken kunt doen over de

werkelijke situatie in je school

Wat heeft dit kind nodig?

Geef een kind wat het nodig heeft om te leren: zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. In Leusden is een ontwikkelwerkplaats ingericht, waarin bekeken wordt wat dat in

de praktijk betekent.

Gedragsvraagstukken op school moeilijk?

Gedragsproblemen van leerlingen zijn de verantwoordelijkheid van iedereen op school. Schoolwide Positive Behavior vraagt van het hele team dat het meewerkt aan

verandering van gedrag

Wet- en regelgeving: op een presenteerblaadje

Wat moet de IB’er weten van actuele zaken op het gebied van wet- en regelgeving?

TIB praat je bij.

En verder natuurlijk…

Praktische checklists, de column, handige TIBtips, Nieuws gemist, Media en Agenda.