TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders – Jrg. 4 (september 2014) nr. 4

4 Nieuws gemist
6 De toekomst van de intern begeleider
10 Checklist 1
12 “Delen is het nieuwe hebben”
15 Column
17 IB-innovatief: Neem een Meerleerjarenklas
21 TIBtips
22 Media
23 School aan Zet
27 Media
29 Systematisch werken met concrete rekendoelen
34 TIBtools
35 Leren met en van elkaar op de werkplek
38 Checklist 2
39 Wat je in 2014 echt moet doen
40 Van de werkvloer
41 Digitaal
42 Basisschool moet zich bewijzen aan ouders
45 Agenda