Talent — Jrg. 9 (augustus 2007) Nr. 5

Thema: GARDNER: VERRIJKEN VOLGENS GARDNER

4 De multipele intelligenties van Gardner
Redactioneel
Paulien Bakker

4 UIT HET NIEUWS
b
erichten over hoogbegaafdheid en onderwijs.
– Knappe families gezocht
– Het normale brein
– Leonardo (nog) niet in Woerden
– Dio in Genius Valley
– Het Kwaad van de IQ-test
– Eerste lichting smartkids van school
– De buswereld
– Oudste kinderen slimst
– Babyacademie

6 Elke expertise is een combinatie van diverse intelligentie / Een meervoudige blik op intelligentie
THUIS
Vittorio Busato
Volgens Howard Gardner beschikken mensen in aanleg over maar liefst acht intelligenties. In wetenschappelijke kringen wordt deze theorie over multiple intelligenties (MI) zowel bejubeld als verguisd.

8 Interview met Diana Issidorides, ‘peetmoeder’ van NEMO / ‘Natuurgerichte intelligentie raakt aan de kern van wetenschap’
THUIS
Carla Desain
Diana Issidorides stond aan de wieg van wetenschapsmuseum/science centre NEMO in Amsterdam. Zij gebruikt sinds een jaar of vijf bewust de theorie van Gardner om veelzijdige tentoonstellingen te ontwerpen.

10 Vakantiemagie

COLUMN
Jelle Aalbers

11 Kubisme
WERKPLAATS
Maaike Konings
Verrijkende leerstof

12 Wie een kampioen wil maken verliest zijn kind
THUIS
Frank van Harreveld
De damesfinale van Wimbledon wordt in 2004 gewonnen door de 17-jarige Maria Sjarapova. Na het laatste punt beklimt Sjarapova de tribunes, op weg naar haar coachende vader Yuri. Huilend van vreugde vallen vader en dochter elkaar in de armen. Een gedenkwaardig beeld, niet in de laatste plaats omdat familierelaties vaak juist veel lijden onder de aanloop naar succes. Wat bepaalt de overlevingskans van de ouder-kind-relatie zodra er naar de absolute top gestreefd wordt?

14 Elke dag studeren, gewoon noeste arbeid / Niks wonderkinderen
THUIS
Anthon Keuchenius
Lucas (14) en Arthur (10) willen geen wonderkinderen heten, maar geven al geregeld pianoconcerten. Met elkaar, met wereldberoemde pianisten, soms ook al op televisie. Ondertussen doen ze het ook nog ‘gewoon’ goed op school, op voetbal en op tennis. Een viergesprek met de twee jongens, vader Paul (41) en moeder Christianne (43) over de voors en tegens van het ontwikkelen van muzikaal-ritmische intelligentie.

16 Toepassing van het MI-onderwijs / ‘Voor de een matcht het, voor de ander stretcht het’
BO / THUIS
Priscilla Keeman
Sinds twee jaar past basisschool de Bergpadschool in het Zeeuwse Grijpskerke de principes van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner toe in het onderwijssysteem. De leerkrachten blazen de loftrompet, de leerlingen zijn gemotiveerder dan ooit. Wat is het geheim van de toepassing van het zogenaamde MI-onderwijs?

19 Alles of Niets

LEERMIDDELEN

Anneke Noteboom, Nora Steenbergen
Recensie lesmateriaal

20 Het Hamburgermodel voor verrijking / Lezen en schrijven voor talige talenten
BO / SCHOOL
Machteld van Laer
Voor diegenen met wiskundige aanleg zijn er meer spelletjes (de kubus), meer georganiseerde uitdagingen (olympiades) en meer activiteiten op school (schaakles) dan voor de talige talenten. En dat terwijl het maar schijn is dat het makkelijker is verbale talenten te stimuleren. Alleen een boek lezen, en daar een boekverslag van maken, voldoet niet. Volgens de inzichten van Joyce Vantassel-Baska is ware diepgang nodig.

23 Rekening houden met de verschillen
LEERKRACHT IN BEELD
Priscilla Keeman
Ervaringsverhalen van leerkrachten

24 Meervoudige intelligenties in de module Hersenen en Leren / Leerlingen aan de slag met Gardner
VO / SCHOOL
Lydia van Zevenster
In augustus 2007 start de nieuwe tweede fase voor de havo en het vwo. Een van de veranderingen die worden doorgevoerd, is de invoering van Natuur, Leven en Technologie (NLT). Dit is een nieuw vak dat op school afgesloten wordt en niet in het centraal schriftelijk examen wordt getoetst.

27 De intrapersoonlijke intelligentie als basis voor ontwikkeling / Bekend met jezelf
BO / SCHOOL
Dolf Janson
Van de door Gardner onderscheiden intelligenties wordt de intrapersoonlijke intelligentie het minst direct herkend. ‘Vaag’ en ‘zweverig’ zijn soms de eerste associaties. Daarom alle reden om eens in te zoomen op de betekenis van deze menselijke kwaliteiten.

29 ‘Slimme studenten blijven relatief dom’
COLUMN
Jos Bergkamp

30 Een kijkje op het Praedinius Gymnasium / Leerlingen moeten zich breed kunnen ontwikkelen
VO / SCHOOL
Else de Jonge
Het Groningse Praedinius Gymnasium biedt hoogbegaafde leerlingen naast het reguliere onderwijs verschillende programma’s waarin ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. De school wordt naar verwachting in de loop van volgend jaar gecertificeerd als begaafdheidsprofiel. ‘Mensen willen wat ze aan capaciteiten hebben graag gebruiken. Wij hebben daar als gymnasium een taak in.’

33 Uitdagend, complex en probleemstellend
ACHTER HET NIEUWS
Reacties op nieuws rondom (hoog)begaafden.

34 Sprookjes horen in een sprookjesboek / Het amateuristische gestuntel van Howard Gardner
ACHTERGROND
Jan te Nijenhuis
De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner suggereert met zijn theorie van de multiple intelligenties dat de klassieke IQ-tests afgeschaft moeten worden. In bijna iedereen die voor een dubbeltje geboren is, zou een rijksdaalder schuilen. Na dertig jaar denkwerk van Gardner ligt er een stapeltje bestsellers, maar is het wetenschappelijk bewijs voor zijn idee‘n zo goed als nihil.

36 Politieke intelligentie
COLUMN
Vittorio Busato

37 Agenda


38 Achterpagina
Achtergrondverwijzingen met betrekking tot de artikelen in dit nummer.