Talent — Jrg. 7 (november 2005) Nr. 6

Thema: DE MAAKBAARHEID VAN HOOGBEGAAFDHEID

3 Ezel
Redactioneel
Eleonoor van Gerven

4 Genen voor hoogbegaafdheid kiezen
Thema
Jan te Nijenhuis
Op dit moment zijn er verschillende technieken om de genen van je kind te kiezen. Als deze worden verbeterd en toegepast, is er een grote kans dat hoogbegaafden een meerderheid gaan vormen in de wereld.

7 Als je ŽŽn wens mocht doen voor je kind…
Thema
Paulien Bakker
Talent vroeg de Duitse wetenschapper Albert Ziegler naar zijn idee‘n over de maakbaarheid van de mens.

9 Slim georganiseerd
Thema
Eleonoor van Gerven
Een verslag van het congres Slim Organiseren.

12 ‘Het groeiboekje is geen leidraad’
opvoeding
Marrigje de Bok
Hoewel bij veel kinderen hun hoogbegaafdheid pas op school aan het licht komt, hebben zij daarvoor vaak al opvallende kenmerken vertoond. Wat is de rol van het consultatiebureau hiervan?

15 Bloemetjesjurk
venster
Agnes Burger-Veltmeijer

16 Het einde van vrijblijvendheid
basisonderwijs
Eleonoor van Gerven
De behoefte aan beleid met betrekking tot het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen groeit. Met een beleidsplan alleen is men er echter nog niet. Het moet ook toegepast worden.

19 Doe het zelf!
basisonderwijs
Eleonoor van Gerven
De HoBerg is een map met informatie voor scholen die beleid willen maken voor hun hoogbegaafde leerlingen.

20 Kennis, kunde, kassa
Diversen
Anthon Keuchenius
In september 2000 komt het kabinet met de term kenniseconomie. Hoe is de stand van zaken op dit moment en hoe ziet de toekomst eruit?

22 Gifted and Talented International
wetenschap
Jan te Nijenhuis
Een tijdschrift dat inzicht geeft in hoe er in verschillende werelden over hoogbegaafdheid wordt gedacht.

24 Verrijkende lessen voor leraren (slot)
plus!
Dolf Janson, Marant-E.D. – Elst (Gld.)

25 Balans zoeken, blijf balans zoeken
Ouder in beeld
Anthon Keuchenius
In de serie Ouder in beeld leest u ervaringsverhalen van ouders van hoogbegaafde kinderen.

26 Orde
Voortgezet onderwijs
Hester Klaassens
Binnen een groep leerlingen bestaan er verschillende rollen. Welke rollen goed bij hoogbegaafde kinderen passen en welk effect de dynamiek op de groep heeft, wordt uitgebreid beschreven.

29 Begaafdheid begint in de wieg!
onderwijs
Marianne Pluymakers
Op het symposium ‘Dolgedraaid’ werd betoogd dat jonge kinderen tegenwoordig te veel onder druk staan. De nadruk ligt op cognitie in plaats van op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

32 De deksel op de pan!
opvoeding
JosŽ Kuipers
Bij veel kinderen wordt hun hoogbegaafdheid niet onderkend. Ze moeten zich dan aanpassen. Deze aanpassing heeft vaak grote gevolgen voor de rest van hun leven.

35 achter het nieuws
Marrigje de Bok
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verstrekte onlangs een speciale subsidie aan twee‘ntwintig zeer getalenteerde allochtone afgestudeerden. De verkozen kandidaten krijgen ieder 180.000 euro voor een promotieonderzoek. Het totaalbedrag van vier miljoen euro wordt gefinancierd door NWO en door het ministerie van OCW. Is het nodig en wenselijk om allochtoon talent speciale steun te geven?

36 Vind je inspiratie!
diversen
Dorine van der Wind
Een interview met loopbaancoach Frans Corten. In zijn praktijk komen veel hoogbegaafden die problemen hebben met hun werk. Volgens hem zijn die problemen te herleiden tot een gebrek aan inspiratie.

38 Waarom welke test?
diversen
Yvonne Post
Psychologen en orthopedagogen hebben de beschikking over een breed scala aan intelligentietests. Twee van deze tests, de WISC-III en de SON, komen hier aan bod.

41 Toetsen of evalueren?
Basisonderwijs
Dolf Janson
In het onderwijs worden toetsen steeds belangrijker. Er zijn globaal twee soorten te onderscheiden: de formatieve en de summatieve toetsen.

44 Een toeristisch eiland
werkplaats
Maaike Konings en Bram Sas
Jeugdrubriek voor basisschoolleerlingen.

45 De pagina van Eline
HANGPLEK
Hennie Ribbens
Jongerenrubriek.

46 Nieuwe Kien Rekenen
Leermiddelen
Eleonoor van Gerven