Talent — Jrg. 7 (mei 2005) Nr. 3

Thema: HULPVERLENING

3 Help!
Redactioneel
Eleonoor van Gerven

4 Help! Het gaat niet goed met mijn kind!
Thema
JosŽ Kuipers
Met vallen en opstaan leer je voor je kind te zorgen, het op te voeden en te begeleiden; daarvoor bestaat geen opleiding. Meestal gaat het goed, maar ouders van hoogbegaafden kunnen soms wat hulp gebruiken.

7 Ik zou verwijzen naar …
Thema
Anthon Keuchenius
Ouders van vastgelopen hoogbegaafde kinderen kunnen met hun kroost op verschillende manieren in de hulpverlening terechtkomen. Een huisarts, een maatschappelijk werker, Bureau Jeugdzorg en de kinderpsychiater aan het woord.

7
Vaar niet blind op hulpverleners!
Thema
Hennie Ribbens
Psychische hulpverlening aan hoogbegaafden nog in de kinderschoenen. Hoe kijken volwassen hoogbegaafden en ouders van hoogbegaafde kinderen aan tegen de Nederlandse psychische hulpverlening?

12 Schaakwereldwonder
Frank van Harreveld
Schaken wordt gezien als het spel der spelen. Het doet een beroep op diverse intellectuele vaardigheden. Daarom is het opmerkelijk als iemand reeds op zeer jonge leeftijd laat zien in ruime mate over al deze vaardigheden te beschikken.

14 Talent: coachen of opvoeden?
venster
Agnes Burger-Veltmeijer

15 Lumpsumfinanciering en hoogbegaafdheid
ONDERWIJS
Caecilia J. van Peski
Vernieuwingen in het bekostigingssysteem voor school en schoolbegeleidingsdienst voor het primair onderwijs zal niet alleen hoge eisen stellen aan schooldirecties, leerkrachten en aan de organisaties die de scholen ondersteunen; ook voor de schoolbegeleidingsdiensten gaat er veel veranderen.

18 De meerwaarde van een netwerk
BasisoNDERWIJS
Maria Berkhout en Donna de Boer
De auteurs beschrijven hun ervaringen met het door hen ge•nitieerde netwerk meer- en hoogbegaafdheid.

21 Het fotografisch geheugen bestaat (nog) niet
wetenschap
Anthon Keuchenius
Het is een in academische kringen omstreden begrip. Zowel geheugenpsychologen als neurobiologen spreken liever van een ‘extreem goed geheugen’.

23 Dergelijke lessen zou je natuurlijk alle leerlingen toewensen!
Voortgezet onderwijs
Marrigje de Bok
Er bestaan geen leerlijnen voor extra lessen aan hoogbegaafde leerlingen. Een gesprek met de twee bevlogen onderwijsspecialisten over hun leerlijn ‘Denken over denken’.

26 Hoogbegaafd, nou Žn?
boekbespreking
Eleonoor van Gerven
Eindelijk een boek voor hoogbegaafde kinderen zelf.

27 Genie‘n turven
boekbespreking
Vittorio Busato
Omvangrijke studie brengt weinig nieuws.

28 Het is niet makkelijk, maar wŽl leuk
Opvoeding
Eleonoor van Gerven
De aftrap voor een reeks ouderportretten. In dit nummer vertellen drie ouders over de manier waarop zij de hoogbegaafdheid van hun kind beleven.

31
ACHTER HET NIEUWS
Marrigje de Bok
De NRC bracht onlangs op de voorpagina de IQ-test weer ter sprake. Uitslagen zouden te absoluut genomen worden, schoolkeuzes bepalen en steeds striktere oordelen geven over degene die de test doet. In onderwijsland lijkt de consensus te bestaan dat dit geen goede zaak is. De Commissie Testaangelegenheden Nederland (Cotan), die een indeling van intelligentieniveau op basis van de score aanvaard schijnt te hebben, wilde zich niet in de discussie mengen, twee testmakers wel.

32 Advantage Krajicek
wetenschap
Vittorio Busato
De winnaar van de Wimbledon-titel maakt zijn debuut als schrijver. In Harde Ballen reflecteert hij openhartig over zijn ontwikkeling als tennisser en als mens.

34 Ze krijgt toch Somplex?!
onderwijs
Lianne Hoogeveen, Janet G. van Hell, Ton Mooij
en Ludo Verhoeven
Steeds meer scholen in Nederland voorzien in een aangepast onderwijsprogramma voor hun hoogbegaafde leerlingen. Hoe effectief zijn die aanpassingen nu eigenlijk? Een onderzoeksverslag.

37 Kwink!
VERRIJKINGSMATERIAAL
Eleonoor van Gerven

38 Tussenbalans
plus!
Dolf Janson, Marant-E.D. – Arnhem ( d.janson@marant-ed.nl)