Talent — Jrg. 7 (maart 2005) Nr. 2

Thema: BUITENLAND

3 Gelabeld
Redactioneel
Eleonoor van Gerven

4 Het levenswerk van Joannah Raffan
Thema
Marrigje de Bok
Joannah Raffan zet zich al ruim dertig jaar in voor goed onderwijs aan hoogbegaafde kinderen op scholen in Engeland. Zij weet als geen ander wat deze leerlingen nodig hebben. ‘Wij willen dat onderwijs ook voor hoogbegaafden leuk, spannend en waardevol is’.

7 ‘Met je kop boven het maaiveld uitsteken mag. Graag zelfs!’
Thema
Hennie Ribbens
Ruim vier jaar geleden emigreerden Marijke en Rob met hun hoogbegaafde kinderen, Lilianne en Rick naar Australi‘ op zoek naar nieuwe uitdagingen en naar meer rust en ruimte. Spijt hebben zij van deze grote stap nog geen seconde gehad.

9 Egalitaire onderwijssystemen; hetzelfde behandelen of gelijke mogelijkheden bieden?
Thema
Caecilia J. van Peski
Op Scandinavische scholen heerst een positief pedagogisch klimaat. Persoonlijke vrijheid staat er hoog in het vaandel, waardoor aan het individu veel mogelijkheden tot ontplooiing wordt geboden. Dat wordt vormgegeven vanuit het sterk egalitaire karakter van Scandinavische scholen.

12 WSNS en hoogbegaafdheid: Wat kun je doen?
ONDERWIJS
Eleonoor van Gerven
Tijdens de WSNS+dagen ‘Leren in Lunteren’ ontbrak aandacht voor hoogbegaafdheid. Toch zien we dat veel samenwerkingsverbanden zich hier wl mee bezig willen houden.

14 Oorzakelijkheid in hoogbegaafdenland
venster
Agnes Burger-Veltmeijer

15 Boze blagen en Spaanse furies?
OPVOEDING
Anne Hermans
Woedeuitbarstingen zijn niet typisch voor hoogbegaafden. Ze zijn typisch menselijk. En hoogbegaafde kinderen ervaren vaak meer frustraties dan anderen.

18 Hoe komt dat nou?
BASISONDERWIJS
Eleonoor van Gerven
Voor ouders kan het belangrijk zijn om onderzoek te laten doen naar de capaciteiten van hun kind. Hoe kan de intern begeleider zelf een eerste onderzoek doen naar de aard en de oorzaak van problemen op school.

21 Begaafdheid en morele waarden
wETENSCHAP
Joan Freeman
Moraliteit kan niet bestaan in een theoretisch luchtledig. Het is een puur praktisch concept, een onderdeel van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Moraliteit moet net als begaafdheid worden gezien binnen historische en culturele contexten. Net als begaafdheid is moraliteit een relatief begrip.

25 Er valt wat te kiezen in het voortgezet onderwijs
VOORTGEZET ONDERWIJS
Donna de Boer en Claartje de Bijll Nachenius
Een overzicht van de verschillende manieren waarop scholen voor voortgezet onderwijs de voorzieningen voor (hoog)begaafde leerlingen vorm geven.

28 Onder elkaar
ONDERWIJS
Anthon Keuchenius
Internet: een geliefde hangplek voor hoogbegaafde jongeren. ‘Ze kunnen hier onder elkaar zijn, samen op hetzelfde niveau.’

30 De delicate dans
OPVOEDING
Mia Frumau
Een hoge kwaliteit van ouderondersteuning is cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van kinderen. Voor begaafde kinderen geldt dit eens te meer. Het waarom wordt in dit artikel uitgelegd.

34 De TOM-test
ONDERWIJS
Marian van der Kaaij
Voor het invoelend vermogen dat nodig is om de ander te begrijpen en (dus) adequaat te reageren, wordt binnen de ontwikkelingspsychologie het begrip theory-of-mind (TOM) gehanteerd. Dit artikel behandelt de theoretische achtergrond van de TOM-test en beschrijft de opbouw ervan.

33 ACHTER HET NIEUWS
Marrigje de Bok
Er gaan steeds meer stemmen op om vroeg met het onderwijs in vreemde talen te beginnen. Trouw schreef onlangs over onderwijs in het Engels voor kleuters op basisscholen in Rotterdam. Talentmedewerker Marrigje de Bok vroeg een voor- en tegenstander naar hun mening: ‘Dan leren ze in de zangles geen Nederlandse liedjes meer!’

37 Kinderen in oorlogstijd
VERRIJKINGSMATERIAAL
Eleonoor van Gerven

38 Prikkelgroep
plus!
Dolf Janson, Marant-E.D. – Arnhem ( d.janson@marant-ed.nl)