Talent — Jrg. 7 (juni 2005) Nr. 4

Thema: HOOGBEGAAFDHEID EN AUTISME

3 Toeschouwer
Redactioneel
Eleonoor van Gerven

4 Hoogbegaafdheid en autismespectrumstoornissen
Thema
Agnes Burger-Veltmeijer
In dit artikel aandacht voor kinderen met een combinatie van deze problematiek.

7 Hoogbegaafdheid en autisme
Thema
Ed Hupkens
Een gesprek met professor R. van der Gaag van het ACKJON te Nijmegen over het onderzoek naar en de behandeling van deze speciale groep kinderen. (ACKJON: Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Nijmegen)

9 Niet ieder kind houdt van verrassingen
Thema
Eleonoor van Gerven
De diagnose hoogbegaafdheid en autismespectrumstoornissen is moeilijk te stellen en is alleen zinvol als hij leidt tot de juiste vorm van hulpverlening of begeleiding.

12 Naar de brugklas
OPvoeding
Hennie Ribbens
Hoe komen hoogbegaafde kinderen door het eerste jaar op het voortgezet onderwijs? Talent sprak hierover met hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

15 Kwartetten met etiketten
venster
Agnes Burger-Veltmeijer


16 Denkend vanuit een helikopter
basisonderwijs
Dolf Janson
Expliciete aandacht voor metacognitie kan een belangrijke bijdrage zijn aan het effectief maken van verrijkingstaken.

19 De C&V-methode
diversen
Akke Katsma
Cognitieve en sociale doelen kunnen hand in hand gaan, maar daarbij is dan wŽl begeleiding vereist.

21 Een meervoudige kijk op intelligentie
wetenschap
Vittorio Busato
Het NIP organiseerde onlangs een seminar over de intelligentietheorie van Howard Gardner en de mogelijke toepassingen ervan in het onderwijs.

23 Schatten
plus!
Dolf Janson, Marant-E.D. – Arnhem
24 De vlinder en de filosoof
ouders in beeld
Anthon Keuchenius
In de serie Ouder in beeld leest u voortaan ervaringsverhalen van ouders met hun hoogbegaafde kinderen.

25 Een welkome aanvulling op de voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen
voortgezet onderwijs
Marrigje de Bok
Het Oostvaarders College in Almere organiseert sinds drie jaar workshops voor leerlingen die nog op de basisschool zitten. Docenten, een ouder en een leerling vertellen wat er zo leuk en nuttig aan is.

27 Hoe word ik wie ik ben?
opvoeding
Trudeke Hage
De identiteitsontwikkeling van een kind bepaalt mede of er later een gelukkige volwassene uit groeit.

30 ACHTER HET NIEUWS
Marrigje de Bok
Steeds vaker dienen ouders klachten in tegen scholen en gaan zij voor fikse financi‘le claims naar de rechter. Soms winnen zij, maar de vraag is of het onderwijs zelf er ook beter van wordt. Talent vroeg een onderwijsdeskundige en een ouder naar hun mening.

31 Voorbij de zieligheid
wetenschap/diversen
Anthon Keuchenius
Het (LICH) timmert sinds de oprichting in 2001 aardig aan de weg. Tijd voor een portret.

33 Help, ik moet een handelingsplan schrijven
basisonderwijs
Eleonoor van Gerven
Hoe komt het planmatig handelen van remedial teaching in het basisonderwijs van de grond? De auteur ziet veel handelingsplannen, maar slechts weinige zijn effectief.

36 Sprookjes schrijven
WERKPLAATS
Maaike Konings
Jeugdrubriek voor basisschoolleerlingen.

37 De pagina van Cindel
HANGPLEK
Hennie Ribbens
Jongerenrubriek.

38 Spektro
LEERMIDDELEN
Eleonoor van Gerven