Talent — Jrg. 6 (oktober 2004) Nr. 7

Thema: VERRIJKINGSONDERWIJS

3 Gezag
Redactioneel
Eleonoor van Gerven

4 De uitdaging van een moderne vreemde taal
Thema
Thomas Peters en Frouke Visser
In dit artikel een stapsgewijze uiteenzetting hoe de talendocent verrijkingsopdrachten voor de middelbare scholier kan vervaardigen.

7 Uitgedaagd
Thema
Eleonoor van Gerven
Wat merken ouders aan hun kind als ze op school worden uitgedaagd? Ouders aan het woord over de effecten van verrijkingsonderwijs.

10 ‘Ik ga naar J.A.A.B.’
Thema
Hennie Ribbens
Er komen steeds meer particuliere verrijkingsklassen in Nederland. J.A.A.B. (je aandacht anders besteden) is zo’n klas. Wat doen ze daar?

12 Compacten en verrijken van de rekenles
Thema
Dolf Janson
Rekenmethoden voor (hoog)begaafde leerlingen bevatten vaak te veel oefenstof. Reden voor SLO om de vier meest gebruikte rekenmethoden volledig te compacten.

15 Intellectualisme en Creativiteit
venster
Agnes Burger-Veltmeijer

16 Hoogbegaafde kinderen, opvoeding en opvoedingsgezag
Agnes Burger-Veltmeijer
Een kind dat zonder tegenslag opgroeit, kan later de levensproblemen niet hanteren. EŽn van de middelen om dit te bereiken, is het handhaven van het opvoedingsgezag.

19 ‘Karate is een prima sport voor verlegen meisjes’
Hennie Ribbens
Vlak voor de wereldkampioenschappen sprak Talent met de 13-jarige shotokan karateka Andrea Vergouwen.

21 Het gemak dient de mens
Dolf Janson
Onlangs verschenen in het basisonderwijs het herziene Si-Di-protocol (SiDi R) en het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Een bespreking.

23 Als een leerling onderpresteert, zijn zowel de leerkracht, de ouders als de leerling eigenaar van het probleem dat daarmee ontstaat
DISCUSSIE
Marrigje de Bok

24 Er is mŽŽr dan intelligentie
Vittorio Busato
Wat onderscheidt de echt succesvolle topmanager in zijn gedrag en persoonlijkheid? Associaties van twee psychologen

27 De magie van het optimaal presteren
Vittorio Busato
Waarom piekt de ene topsporter wel op het juiste moment, terwijl een andere topsporter juist dichtklapt als hij of zij er moet staan?

29 Verrijkingsmaterialen
leermiddelen
Eleonoor van Gerven

30 Plusklassen
plus!
Dolf Janson, Marant-E.D. – Arnhem ( d.janson@marant-ed.nl)