Talent — Jrg. 6 (maart 2004) Nr. 2

Thema: WEERSTAND

4 Gebruik je verstand bij weerstand
THEMA
Jacqueline van Swet
Oprecht communiceren is mogelijk. Alert zijn op de ander en erop letten hoe hij zich voelt, is te leren.

7 Tegenwind op de basisschool
THEMA
Eleonoor van Gerven
Leerkrachten die de zorg voor hoogbegaafde leerlingen anders willen aanpakken, ontmoeten soms weerstand bij hun directe collega’s.

10 ‘Mensen weten ons te vinden’
Marrigje de Bok
Het Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid bestaat vier jaar.

13 Communicatie onder de loep genomen
Jacqueline van Swet
Een aantal stappen om je kind te helpen effectiever te gaan communiceren.

16 Het voordeel van een goed verstand
Anthon Keuchenius
Een nieuwe serie over hoogbegaafden die tevreden zijn met wat ze hebben bereikt. Het verhaal van Bart van Nies.

18 Hoera, ik kan lezen!
Dolf Janson
Sommige kinderen beschikken al over een behoorlijke leesvaardigheid bij binnenkomst in groep 3. Wat betekent dit voor het kind zelf, de leraar, en de ouders?

21 ‘Gezellig met zijn allen’
Vittorio Busato
De jaarlijkse IQ-test van BNN: hoe banaal kun je doen over intelligentie?

24 Bijzondere pilot voor hoog begaafde zorgleerlingen
Winny Bosch-Sthijns & Greet de Boer
Sommige hoogbegaafde leerlingen lopen vast in het (voortgezet) onderwijs. In Maastricht zoekt de bovenschoolse werkgroep hoogbegaafdheid naar een oplossing voor de problemen van deze leerlingen.

27 Een IQ-test voor baby’s
Jan te Nijenhuis
Joe Fagan heeft laten zien dat baby’s ontwikkelde denkers zijn. Maar waarom zou je de intelligentie van een baby eigenlijk willen testen?

RUBRIEKEN

3 Weerstand
REDACTIE – thema
Eleonoor van Gerven

12 Aandacht vragen en geven
de praktijk

Alja de Bruin-de Boer

23 “Hoogbegaafdheid is alleen maar een probleem als je dat er zelf van maakt. “

Discussie


29 Leren met de krant
VERRIJKINGSMATERIAAL

Eleonoor van Gerven
Over ‘Slimme taal: Kranten en tijdschriften’

30 Hoogbegaafden en de moderne vreemde talen

FF LEZEN

Thomas Peters & Frouke Visser