Talent — Jrg. 6 (juni 2004) Nr. 4

Thema: SIGNALERING EN DIAGNOSTIEK

3 Botheid of gezond verstand?
REDACTIE
Eleonoor van Gerven

4 Opsporing verzocht
THEMA
Sylvia Drent
Het belang van deskundigheidsbevordering op basisscholen en het hanteren van een protocol voor signalering en diagnostiek van hoogbegaafde leerlingen.

7 Het geheel is meer dan de som der delen
THEMA
Eleonoor van Gerven
‘Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten breder en dieper naar een kind kijken dan alleen naar zijn intellectuele capaciteiten.’

10 Geen Nerds maar Geeks
Anthon Keuchenius
‘Hacken is het aangaan van de uitdaging, typisch iets voor hoogbegaafden. Niet de jongens die games spelen, maar degenen die achter een zwart scherm met witte tekstregels zitten. Die mensen weten waar ze mee bezig zijn.’

13 Van ruziemaken kun je leren
Jacqueline van Swet
Conflicten kunnen een probleem worden als er te vaste patronen ontstaan. Welke stijlen hanteren ouders bij hun conflicten met hun kinderen?

16 Een redelijk normaal kind
Anthon Keuchenius
De tweede uit de serie over hoogbegaafden die tevreden zijn met wat ze hebben bereikt. Het verhaal van Natalie Schoon.

18 Wat leren ze op de pabo over hoogbegaafdheid?
Bram Guijt
De uitkomsten van een door de Stichting LeerplanOntwikkeling verstuurde vragenlijst naar alle pabo’s in Nederland.

21 Kinderdepressies
Vittorio Busalo
In dit eerste deel van het interview met ontwikkelingspsycholoog Cees de Wit, het v——rkomen en de oorzaken van depressies bij kinderen.

24 Doe nou eens beter je best!?
Eleonoor van Gerven
Is er de noodzaak tot ingrijpen? Zijn er redenen waarom de prestaties achterblijven bij de verwachting? Vijf tips bij de begeleiding van puberale onderpresteerders.

27 Sir Francis Galton – genie in het kwadraat
Jan te Nijenhuis
Francis Galton (1822-1911) was buitengewoon getalenteerd. Een schets van zijn jeugd en een selectie van hoogtepunten uit zijn carrire.

RUBRIEKEN

12 Hoger opgeleid dus slimmer?
venster
Agnes Burger-Veltmeijer
Hoogbegaafdheid in een breder maatschappelijk perspectief

23 “Sport is geen uiting van intelligentie”

Discussie


29 Somplextra, het nieuwe broertje van Somplex
VERRIJKINGSMATERIAAL


30 Plusklassen

PLUS!

Dolf Janson