Talent — Jrg. 6 (december 2004) Nr. 8

Thema: DE NOODZAAK VAN EEN ETIKET

3 Een nieuw jasje
Een nieuw jasje
Redactioneel
Eleonoor van Gerven

4 Op zoek naar bewijsmateriaal
Thema
Hennie Ribbens
Jaarlijks wordt een grote groep kinderen door hun ouders aangemeld voor een IQ-test. Waarom willen ouders weten of hun kind hoogbegaafd is?

6 De noodzaak van een stempel
Thema
Eleonoor van Gerven

7 Moeten versus willen?
Thema
JosŽ Kuipers
Het woord ‘moeten’ heeft vaak een negatieve lading. Het wordt gebruikt voor dingen die we inderdaad moeten, maar ook voor dingen die we eigenlijk gewoon willen.

10 Een vicieuze cirkel doorbreken
Thema
Dolf Janson
Regelmatig blijken hoogbegaafde kinderen achter te blijven bij het leerprocestype ‘automatiseren’. Is dit voor hoogbegaafde kinderen inderdaad moeilijker en is daaraan dan iets te doen?

12 Iederwijs: zoek jezelf kinders – Een dŽjˆ vu
venster
Agnes Burger-Veltmeijer

13 Time-out of thuisonderwijs
Hennie Ribbens
Vanwege het niet altijd aangepaste onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, loopt een deel van deze kinderen al op de basisschool vast. Wat doe je dan als ouder?

15 Zegen noch vloek
Anthon Keuchenius
Het laatste deel uit de serie over hoogbegaafden die tevreden zijn met wat ze hebben bereikt. Het verhaal van Ger van Oirschot (72).

17 ZALC en het ontwikkelingsniveau
Jacqueline van Swet
Hoe kan een psycholoog iets zeggen over de ego-ontwikkeling van een kind door het in een test een paar zinnen te laten aanvullen?

20 Bas en intelligentie
Vittorio Busato
Aan het onderwerp kun je alleen maar je handen branden. Daarom wordt over de correlatie tussen ras en intelligentie soms al te omzichtig gediscussieerd. Een samenvatting van het jongste discours.

23 Iederwijs
DISCUSSIE
Marrigje de Bok
In de landelijke dagbladen wordt een stevige discussie gevoerd over het bestaansrecht van de zogenoemde Iederwijsscholen. Er zijn duidelijke voor- en tegenstanders van dit onderwijsconcept.

24 Uitdaging in het huidige wiskunde-onderwijs
Wilma Boon & Jacqueline van Swet
‘Leerlingen blijven motiveren door hen een goede mix aan te bieden van theorielessen en lessen waarin zij zelfstandig kunnen werken en leren door zelf te ontdekken’.

27 Witte vissen, zwarte vissen
Anthon Keuchenius
Een gesprek met onderwijskundige Sarah Blom over zwarte en witte scholen.

29 Super denkwerk?
leermiddelen
Eleonoor van Gerven

30 Kangoeroegroep
plus!
Dolf Janson, Marant-E.D. – Arnhem ( d.janson@marant-ed.nl)