Talent — Jrg. 5 (maart 2003) Nr. 2

Thema: PROJECTEN HOOGBEGAAFDHEID OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

4 Succesfactor basis voor beleid

THEMA
Eleonoor van Gerven
Compacten en Verrijken aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

7 Het POP-project
THEMA
Ed Hupkens
Een netwerk van zeven gymnasia werkt aan een project ter preventie en begeleiding van onderpresterende leerlingen. Wat zijn de ervaringen na drie jaar? Talent sprak met het Stedelijk Gymnasium Haarlem.

10 Intelligentie in het dagelijkse leven
Vittorio Busato
De visie van wetenschappers Gardner, Goleman en Sternberg op intelligentie.

13 Implicaties voor ouders
Agnes Burger- Veltmeijer
Verhalen van ouders met een hoogbegaafd kind met Asperger.

16 ‘Ik ben een speling van de natuur’
Hennie Ribbens

Noreen de Boer (43) ontdekte pas een paar jaar terug dat ze hoogbegaafd is. In gesprek met Talent vertelt zij over haar positieve kijk op hoogbegaafdheid.

18 Vooroordelen en misverstanden, feiten en perspectief
Tiny de Natris
Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs.

21 Op naar Den Haag!
Anthon Keuchenius
De wanhoop nabij zoekt een groepje ouders van vastgelopen hoogbegaafde kinderen naar wegen om de beslissers in het onderwijsveld onder druk te zetten.

24 Moeilijke momenten
Eleonoor van Gerven
Verhalen van kinderen en ouders over de omgang met de dood.

27 Zijn wij slimmer dan onze opa’s en oma’s?
Jan te Nijenhuis
James Flynn denkt niet dat wij slimmer zijn geworden. We zijn beter geworden in het oplossen van IQ-test-problemen.

29 Nikitin is meer dan een blokken doos
Eleonoor van Gerven
Recensie Nikitin-lesmateriaal

RUBRIEKEN


3 Redactie
12 De praktijk
23 Discussie
30 FF lezen