Talent — Jrg. 5 (januari 2003) Nr. 1

Thema: ONDERPRESTEREN

4 Het gaat beter als het moeilijker wordt
THEMA
Eleonoor van Gerven
Onderpresteren is niet eenvoudig te onderkennen

7 Mag het iets minder zijn?
THEMA
Bram Guyt
Omgaan met gevoelens van onbehagen bij onderpresteren.

10 Kangoeroe, een uitdaging voor iedereen
Leon van den Broek
Wereldwijde wiskundewedstrijd.

13 Wat doet u voor hoogbegaafde leerlingen?
Dolf Janson
Op zoek naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs.

16 Spelen met gelijkgezinden
Daphne Doemges
Ouders en kinderen over zinvolle vrijetijdsbesteding.

18 Lagere IQ-scores in Nederland?
Alja de Bruin – de Boer
De nieuwe Nederlandse versie van de WISC heeft veel stof doen opwaaien. Een vergelijking tussen de WISC-R en WISC-III

21 Hoogbegaafdheid is geen probleem
Thea Schepers
Talent interviewt Dolph Kohnstamm.

24 Het belang van vriendschappen voor begaafde kinderen
Marianne Pluymakers
Ouders zijn vaak bezorgd als hun kind weinig vriendjes heeft. Marianne Pluymakers over vriendschappen bij begaafde kinderen.

27 Bij Riet is het altijd leuk
Eleonoor van Gerven
Op de 2e Daltonschool in Amsterdam-Zuid is de zorg voor hoogbegaafde leerlingen verankerd in het reguliere zorgsysteem van de school. Een impressie.

29 Ruiken aan echte wiskunde
Sylvia Drent
Recensie Wisschriften van Vierkant voor Wiskunde.

RUBRIEKEN


3 Redactie
12 De praktijk
23 Discussie
30 FF lezen