Talent — Jrg. 20 (mei 2018) nr. 3

04 Voor wie is een tussenjaar een goed idee?
Is een tussenjaar een goed idee voor hoogbegaafde kinderen die wel ‘uitgeleerd’ zijn op de basisschool, maar nog wat jong zijn voor de middelbare school? Volgens de minister biedt zo’n tussenjaar wellicht uitkomst voor een bepaalde groep getalenteerde leerlingen. Talent legde het idee aan experts en betrokkenen voor.

06 15 jaar Plusklas Houten. 15 turbulente jaren.
De Plusklas in Houten bestaat 15 jaar. Maddy Hageman, vanaf de eerste periode betrokken en secretaris van de stichting en voorzitter Frans Wilke blikken terug op het turbulente verleden (‘we werden als een luis in de pels gezien’) en ontvouwen hun plannen voor de toekomst (‘vier kinderen uit Houten is echt veel te weinig, het wordt tijd dat we samen optrekken’).

12 ‘Als de omgeving er niet naar is, blijft het bij potentie.’
Psycholoog en universitair docent Bart Vogelaar promoveerde op 18 januari 2017 op dynamisch testen en excellentie. Uit zijn onderzoek blijkt onder meer dat ook hoogbegaafde kinderen gebaat zijn bij instructie. In Talent vertelt hij zijn eigen verhaal: ‘Ik wil kinderen behoeden, zodat ze niet hetzelfde hoeven door te maken als ik.’

17 ‘Hoogbegaafden zijn empathischer’
Nellie Duisterwinkel en Sanne Kleiborn, 17 jaar, leerlingen van 6 vwo (technasium) aan het Christelijk Lyceum Delft, onderzochten het verband tussen hoogbegaafdheid en empathie en schreven daar hun profielwerkstuk over. Ze vonden het best moeilijk, maar gelukkig kregen ze hulp van Noks Nauta van het IHBV. Volgens de jonge onderzoekers zijn hoogbegaafde mensen gemiddeld genomen empathischer dan niet-hoogbegaafden.

22 Van passend onderwijs naar maatwerk
Als je een maatpak wilt kopen, ga je naar een kleermaker die je opmeet en specifiek naar jouw behoeftes kijkt. Na een aantal weken krijg je een prachtig pak, dat als gegoten zit. Dát is maatwerk en die aanpak hebben ook hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde leerlingen nodig. Vakredacteur en hoogbegaafdenspecialist Renata Hamsikova over de rechten van deze groep kinderen.

En verder:

09 Column Annemieke van Manen
10 Kort nieuws
11 Challenge
15 HB-portret
16 Carla’s Corner
19 Column Annette Bolder-Oorthuysen
25 Congres 2018 Talent in de klas
28 Column Maddy Hageman
29 Vooruit
31 Meten en Weten