Talent — Jrg. 20 (maart 2018) nr. 2

04 Hoogbegaafdheid herkennen
Kenmerken van hoogbegaafdheid worden geregeld verkeerd geïnterpreteerd en leiden zo tot misdiagnose. Creatieve en zeer getalenteerde kinderen krijgen dan te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben. De stelling luidt deze keer: Hoogbegaafdheid wordt lang niet altijd herkend en erkend, zelfs niet door de beste psychologen.

06 Gelijkheid troef in het Nederlandse onderwijs
Willy de Heer promoveerde onlangs op onderzoek naar zeer makkelijk lerende kinderen. Ze vraagt zich af waarom er in het Nederlandse onderwijs zo weinig animo is voor zeer makkelijk lerenden? ‘Om dit uit te zoeken ben ik de geschiedenis in gedoken en heb ik vanuit verschillende invalshoeken de samenleving in kaart gebracht.’ Een interview.

12 Je bent jong en je kunt wat
Wat te doen met je kind als het twee of drie jaren heeft overgeslagen op de basisschool? Laten instromen in een klas waar iedereen een paar jaar ouder is? Het Carolus Borromeus Lyceum in Helmond kiest voor een andere insteek. Wat vinden de leerlingen van die aanpak?

17 Hoe maak je van de les een succes?
‘Hoogbegaafde kinderen moet je vroeg signaleren. En als dat lukt, dan moet je ze boeien, anders ben je ze zo weer kwijt.’ Dat zegt Anouke Bakx, lector Leren en Innoveren aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Tilburg. Al jaren probeert ze de pedagogische voelsprieten van leraren te activeren. ‘De behoefte lijkt wel groter te worden. Zeker met dertig kinderen in de klas.’

26 Opzettelijk onderpresteren: Hoe ga je er mee om?
Lui, ongemotiveerd, verveeld en de kantjes er van aflopend. Het is het profiel van de begaafde leerling die de leerkracht tot wanhoop drijft. Gepensioneerd docent en begaafdheidsexpert Jim Delisle schreef er zijn 20e boek over: Opzettelijk Onderpresteren. Talent interviewde hem. ‘Het gaat niet om leren, maar om het voeden van het hart en de ziel.’

En verder:

09 Column Maddy Hageman
10 Kort nieuws
11 Challenge
16 Column Anne Bolder-Oorthuysen
20 Column Annemieke van Manen
21 HB-portret
22 Carla’s Corner
23 KernTalenten wint snel terrein in Nederland
29 Vooruit
31 Meten en Weten