Talent — Jrg. 19 (november 2017) nr. 6

04 De stelling: wel of geen thuisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen
In het buitenland is thuisonderwijs een geaccepteerde volwaardige onderwijsvorm. In Nederland bestaat – onder de huidige regelgeving – thuisonderwijs formeel niet. Alleen kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht kunnen thuisonderwijs krijgen. Vrijstelling wordt mondjesmaat gegeven. De Tweede Kamer wil deze vorm van onderwijs een formele status geven.

06 Kwaliteit thuisonderwijs amper omstreden
Ook redacteur Martin van Rooij duikt in de duistere wereld van het thuisonderwijs. Hij schrijft: ‘In Nederland gaan zo’n 15.000 kinderen niet naar de basisschool of de middelbare school, terwijl ze wel leerplichtig zijn. Passend onderwijs past hun niet. Biedt thuisonderwijs misschien soelaas? En wat is er waar van geheime contracten?’

12 Tien jaar Delphimodel hoogbegaafdheid
Socioloog en psychotherapeut Maud van Tiel presenteerde tijdens het symposium Hoogbegaafd. Dat zie zó! op 23 november 2007 het Delphi-model Hoogbegaafdheid. Na 10 jaar maakt Talent samen met Van Tiel en diverse experts de balans op: ‘Ik denk dat dit een van de grootste attributies is van het Delphimodel: dat mensen gaan inzien – op een makkelijke, overzichtelijke wijze – dat hoogbegaafdheid véél meer is dan ‘alleen’ slim zijn’.

16 Hoogbegaafde meisjes in de klas
Hoogbegaafde meisjes zijn veel moeilijker te traceren dan hoogbegaafde jongens. Niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor ouders. Renate Hamsikova springt op de bres voor deze bijzondere, omvangrijke groep getalenteerde kinderen. Op welke signalen moet je letten?

24 Sterke rekenaars komen er vanzelf wel…. of toch niet?
In elke groep zitten er wel een paar: leerlingen die zich moeiteloos bewegen in de getallenwereld, ingewikkelde oplossingstrategieën gebruiken en een grote leerhonger hebben in rekenen. Vaak worden zij instructie-onafhankelijke-leerlingen genoemd, die er ‘vanzelf wel komen’. ‘Een wijdverbreide misvatting’, zegt Suzanne Sjoers. ‘Het tegendeel is eerder waar.’ Ook deze groep rekenaars heeft volgens haar een goede instructie en begeleiding nodig.

En verder:

09 Column Maddy Hageman

10 Kort nieuws

11 Challenge

20 HB-portret

21 Carla’s Corner

22 Op zoek naar succesfactoren bij hoogbegaafde studenten

28 Column Annette Bolder-Oorthuysen

29 Vooruit

29 Column Annemieke van Manen

31 Meten en Weten