Talent — Jrg. 19 (mei 2017) nr. 3

06 10 jaar vereniging begaafdheidsprofielscholen (BPS)
‘We hebben nooit waarde gehecht aan testen waaruit bleek dat het kind hoogbegaafd was’, zegt voorzitter en oud-rector Dick van Hennik. ‘We kwamen tot de conclusie dat als een kind over bepaalde kenmerken beschikte de onvoldoendes voortkwamen uit hoogbegaafdheid en niet uit onvermogen. Wat voor kenmerken? Wijsneuzigheid, een heel brede vocabulaire en het vermogen om divergent te denken.’ Een interview.

12 Ouders leren om begaafde kinderen emotioneel beter te begeleiden
‘De intensiteit en complexiteit die bij begaafdheid hoort, wordt vaak niet begrepen’, vindt Desiree Houkema, psycholoog, leerplanontwikkelaar bij het SLO en SMPG Facilitator. In de zoektocht naar het beter begrijpen van haar zoon keek Houkema in eerste instantie naar de problemen die ontstonden in de interactie met school en omgeving. Uiteindelijk legde SENG een solide basis.

16 Op groei gericht onderwijs aan hoogbegaafden
Ellen Schrijver is hogeschooldocent pedagogiek/onderwijskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. Zij kijkt tevreden terug op het congres ‘Talent in de klas’. Ze doet verslag van de workshop Mindset van Floor Raeijmaekers. ‘Zorg dat je open staat voor een veranderende mindset, ook bij jezelf.’

22 Boos kind is boze volwassene en vice versa
Boze buien, uit frustratie of verdriet of overweldiging. Het is iets waar veel hoogbegaafde kinderen, en dus hun ouders en leerkrachten, mee worstelen. Hoe komt het toch dat dit zoveel voorkomt? Wat zijn de oorzaken van die boosheid? En wat kunnen we eraan doen?

26 Het nut van testen
Steeds meer scholen bieden een speciaal programma aan voor hoogbegaafde leerlingen. Maar wanneer kom je voor zo’n programma in aanmerking? En wie of wat bepaalt of je (hoog)begaafde bent? Veel programma’s maken gebruik van testen. Wat is het nut hiervan? En hoe betrouwbaar zijn die testen? Carina Nieuwenweg ging op onderzoek uit.

En verder:

04 De stelling
10 Kort nieuws
11
Column Maddy Hageman
15 Challenge
19 Kunnen hoogbegaafden goede leiders worden?
21 Carla’s Corner
25 Column Annemieke van Manen
28 Column Annette Bolder-Oorthuysen
29 Vooruit
31 Meten en weten