Talent — Jrg. 19 (juni 2017) nr. 4

06 Vechten tegen vooroordelen
Sophie, een hoogbegaafde puber, worstelt met school. Haar moeder, Nicol Heijmans, onderneemt actie. ‘Als leerling word je geacht je te voegen naar het systeem. Aanpassen en inpassen. Hoogbegaafden slagen daar niet altijd in.’ Ze vroeg Danielle Krekels, bedenker van de KernTalentenmethode, om raad.

13 Xandra van Hooff werkt aan een sensitieve revolutie
Hoogbegaafde kinderen kampen vaak met dezelfde problemen als hoogsensitieve mensen. ‘De kern zit ‘m in een diepere verwerking van omgevingsprikkels, een dieper doorvoelen en intenser beleven’, aldus Xandra van Hooff. Een interview.

16 Hoe krijg je een hoogbegaafd kind (weer) in beweging?
Hoogbegaafde kinderen en jongeren die vervallen tot niets doen: volgens hoogbegaafdheidsspecialist Monique Jonkers (Bureau Flore) is dat een van de lastigste problemen die zich bij hoogbegaafden kunnen voordoen. In haar boek Lekker zelluf doen! vertelt ze hoe het komt dat hoogbegaafden zo in de problemen komen. En belangrijker: hoe je daarin verandering brengt, als ouder, leerkracht of intern begeleider.

20 GGZ worstelt met begeleiding van hoogbegaafden
Mirjam Terpstra is sociotherapeut geweest bij GGZ Centraal en is moeder van twee hoogbegaafde kinderen. Uit persoonlijke en professionele interesse volgde ze de opleiding GelukkigHB begeleider en begon ze een eigen praktijk in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Ze deed onderzoek naar het signaleren van hoogbegaafden binnen de GGZ. De uitkomsten zijn opmerkelijk. Een persoonlijk relaas van haar zoektocht.

26 Met een leerkracht die jou begrijpt, ben je al over de helft!
Samen zijn en samen leren met gelijkgestemden in de ochtend, onder de bezielende leiding van een leerkracht met expertise in hoogbegaafdheid – integratie in de middag met de reguliere jaargroep. Het Piramideonderwijs in Houten geeft hoogbegaafde leerlinge een stevige basis waarop ze verder kunnen bouwen.

En verder:

04 De stelling
09 Column Maddy Hageman
10 Kort nieuws
11 Carla’s Corner
15 Challenge
19 HB-portret
22 Column Annemieke van Manen
29 Vooruit
30 Column Annette Bolder-Oorthuysen
31 Meten en Weten