Talent — Jrg. 18 (november 2016) nr. 6

04 Wel of niet versnellen
Steeds meer hoogbegaafde kinderen versnellen omdat ze niet voldoende uitdaging en/of aansluiting vinden in hun eigen groep. Wanneer wordt nagedacht over wel of niet versnellen, speelt de zorg mee dat kinderen hier sociaal-emotioneel nog niet klaar voor zijn. Vier specialisten laten er hun licht over schijnen in De Stelling.

06 Do’s en dont’s in het HB-onderwijs
Zo rond 2010 zetten veel scholen (en koepels) hun eerste schreden op het gebied van specifiek basisonderwijs, gericht op hoogbegaafde kinderen. Waar staan we anno 2016? Wat werkt, wat werkt niet?

12 Een andere kijk op onderpresteren
Na ‘Een andere kijk op hoogbegaafdheid’ wisten Esther de Boer, Nathalie van Kordelaar en Mariken Althuizen van geen ophouden en schreven ‘Een andere kijk op onderpresteren’. Met hun verfrissende blik op beide onderwerpen geven ze ruimte aan het hele kind; de hoogte van het IQ en prestatie zijn minder belangrijk. ‘Kinderen weten wel wat ze nodig hebben, maar niemand luistert echt.’

16 Zelfbewustzijn als basis
Bij het doorgronden van hoogbegaafdheid komt veel psychologische kennis kijken. Kasper Ponte geeft psychologieles op een middelbare school met klassen voor hoogbegaafde leerlingen. Zo krijgen de leerlingen een interessant vak, verwerven ze inzicht in hun hoogbegaafdheid en leren ze bovenal veel over zichzelf.

20 Vier plusleerlingen over hun schooltijd
Wat heeft VWO+ hoog- en meerbegaafde kinderen gebracht? Niet iedere plusser studeert uiteindelijk Cum Laude af aan de universiteit. De verrijking op het VWO is dan ook geen garantie voor succes na de middelbare school. Vier ex-leerlingen van het Hondsrugcollege Emmen blikken terug op VWO+.

23 Van programmeren leer je doorzetten
In Engeland is programmeren een verplicht vak op alle basisscholen. In Nederland is het nog niet zover, al experimenteren steeds meer scholen met programmeerprojecten. Programmeren is meer dan spelen met de computer: het is leuk en interessant en je kunt er je denkvaardigheden mee vergroten.

En verder:

09 Column Maddy Hageman

10 Kort nieuws

15 Carla’s Corner

19 Column Lidy Mulders

26 Vooruit

28 SLO brengt experts samen

30 Column Annemieke van Manen

31 Meten en Weten