Talent — Jrg. 18 (maart 2016) nr. 2

04 IQ sterk in ontwikkeling
Uit onderzoek uit 2011 van het University College London blijkt dat het IQ van tieners nog tientallen punten kan veranderen. Hersenscans laten zien dat bij de tieners wier IQ-score was veranderd, bepaalde hersenkenmerken sterk waren gegroeid, of juist in ontwikkeling waren achtergebleven. Tot dit onderzoeksresultaat openbaar werd, ging iedereen er vanuit dat intelligentie min of meer een constant gegeven was. Hoeveel waarde moeten we dan hechten aan momentopname van het IQ? Via experts over De Stelling.

06 Loes Ypma’s lange strijd tegen thuiszitten
15.000 Nederlandse kinderen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs gaan natuurlijk niet naar school, ze was wel leerplichtig zijn. Een ongewenste situatie, vindt Loes Ypma, Tweede Kamerlid namens de PvdA. ‘Ieder kind zou naar school moeten kunnen gaan.’ Schijnt er licht aan het einde van de tunnel?

12 Terugkijken op acht jaar voltijds hoogbegaafdenonderwijs
Acht jaar geleden richtte Erna Terpstra samen met de toenmalige rector van het Olympus College in Arnhem, Anita O’Connor, Opus op, de afdeling voor begaafde kinderen. Ze gingen daarvoor kijken in Amerika, bij The Roeper School, een privé school met een bijzondere ideologie. Inmiddels zijn er drie leerjaren met samen 90 leerlingen. Medewerkers en leerlingen van het eerste uur blikken terug.

16 Prof. Erik Scherder: ‘Muziek laat ons brein beter functioneren’
In het onderwijs is de laatste jaren sprake van een toenemende waardering voor ‘harde’ leeropbrengst zijn op het gebied van rekenen en taal. We willen meten en weten en zonodig bijsturen. Andere vakken komen daardoor in het gedrang, waaronder de muziekles. ‘Een regelrechte verarming’, vindt neuropsycholoog prof. Erik Scherder, onder meer bekend van De Wereld Draait Door. ‘Muziek is een geweldige verrijking voor ons brein.’

27 Veel meer differentiëren
De roep om maatwerk en differentiatie in het onderwijs klinkt steeds luider. Volgens promovendus Elma Dijkstra gebeurt het echter nog veel te weinig. Zeker als het gaat om de excellentie – oftewel de 10% best presterende – leerlingen. Samen met het ITS van de Radboud en de Open Universiteit deed onderzoek naar leerbehoeftes van deze leerlingen. Een verslag.

En verder
10 Voor het Nieuws
11 Column Annemieke van Ma
15 Column Maddy Hageman
20 Carla’s Corner
24 Column Lidy Muiders
30 Agenda
31 Boeken