Talent — Jrg. 17 (september 2015) nr. 5

02  Verandering
REDACTIE
Frank Stienissen

04 KNAW-prijs voor profielwerkstuk over hoogbegaafdheid
Slechts zestien procent van alle hoogbegaafden slaagt erin een universitair diploma te halen. Opmerkelijk, vonden VWO’ers Mirthe Lipke en Ilse Lekkerkerker uit Elburg. ‘Als het maar zo weinig hoogbegaafen lukt om een universitair diploma te halen, hoe groot si dan de kans dat het óns lukt?’ Ze ondervroegen ruim honderdvijftig hoogbegaafde leerlingen. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen was zeer te spreken over het resultaat.

07 COLUMN
Maddy Hageman

08 Mogen ouders ook voor de klas staan?
Betrokken ouders, daar zijn de meeste scholen erg blij mee. Ouders die meehelpen schoonmaken of luizenpluizen, die meelopen naar de gymzaal, meegaan op kamp of op schoolreisje – graag! Maar ouders die een structurele onderwijsrol vervullen, bijvoorbeeld in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, door lopen de meningen over uiteen. Veel scholen vinden principieel dat onderwijs een taak van de school is. Carla Deasain ging op zoek naar het nut en de noodzaak van ouderparticipatie.

12 KORT NIEUWS

13 COLUMN
Annemieke van Manen

14 Excellente leeflingen ontdekken eigen leerstrategieën
Beter leren door een onderzoekende houding en aanpak. Volgens onderzoekers van de Radboud Universiteit kan dat. Hun aanpak ONDERZOEKEND excelLEREN richt zich op hoe excellente leerlingen leren en hoe het onderzoekend leren kan helpen om deze leerlingen nog meer uitdaging te bieden en hun talenten tot uiting te laten komen.

18 “Mensen die me raar vinden, lach ik uit”
Zijn eigen onderwijstijd was voor Jeroen (29) geen gelukkige periode. Nu heeft hij een uitgesproken mening over hiaten in het onderwijs. In een openhartig gesprek geeft hij aan hoe het volgens hem beter kan.

21 Hoobegaafdheid en autisme
Autismespectrumstoornissen (ASS) komen relatief gezien niet vaak voor. Pakweg 1 procent van de algehele bevolking heeft het (Smeets, Bos, Van der Molen & Muris, 2009). Toch zitten tegenwoordig in iedere klas kinderen met deze diagnose.

23 COLUMN
Lidy Mulders

24 Over creatieve uitdagingen én onvermijdelijke blokkades gesproken
‘Toen het idee voor het project Het oude museum ontstond, was het aanbod van verrijkingsmateriaal nog erg klein en voornamelijk beperkt tot een moeilijke vorm van dezelfde soort opdracht’, zegt Ellen Dittrich. Dittrich is verbonden aan La Luna in Maastricht en zeer begaan met het lot van begaafde en hoogbegaafde kinderen. Samen met haar collega Annette Lehmann ontwikkelde ze een complete mehtode om deze kinderen goed te begeleiden. Talent vroeg Dittrich de opzet en de achtergrond van de methode te verduidelijken.

28 Wel of geen aparte klassen

31 CARLA’S CORNER