Talent — Jrg. 17 (juni 2015) nr. 4

02  Het bruist
REDACTIE
Frank Stienissen

04 Brains in brainportregio
Eindhoven, hart van Brainportregio, heeft nog steeds basisonderwijs voor hoogbegaafen. Daar zag het een tijdlang namelijk niet naar uit. Omnio werd uiteindelijk de opvolger van de Leonardo-scholen. Een interview met enkele betrokkenen over goed onderwijs en de financiële consequenties daarvan.

07 COLUMN
Maddy Hageman

08 KORT NIEUWS

09 COLUMN
Annemieke van Manen

10 Hoe is het nu met …?
Wat hield en wat houdt het bezig? Carla Desain gaat met vier kinderen – inmiddels jongvolwassen – terug in de tijd. Praten over vriendschap, over school, over hoe ze hun eigne talenten proberen te ontplooien en soms over hun worsteling met hoogbegaafd zijn en zich niet begrepen voelen.

13 COLUMN
Lidy Mulders

14 Hoe goed is de plusklas?
De nationale Plusklas is een keurmerk voor plusklassen. Hiermee kunnen scholen de kwaliteit van hun plusklassen meten. Een interview met twee leden van de initiatiefgroep, Caroline Beijers en Patricia Pardo. ‘Ja, eigenlijk gaan we op de stoel van de inspectie zitten.’

17 CHALLENGE

18 LEERMIDDELEN

18 Bieden digitale leeromgevingen uitkomst?
De digitale leeromgeving is sterk in opmars. Voor het oefenen van de basisvaardigheden zijn er talloze programma’s. Maar hoe zit het met digitale leeromgevingen voor hoogbegaafde leerlingen?

20 UITGELICHT

21 Leren om met hoogbegaafde leerlingen om te gaan
Nederland kent enkele opleidingen die leraren in het basisonderwijs leren omgaan met hoogbegaafde leerlingen. De post-HBO registeropleiding tot Specialist Begaafdheid SE/ZOO is er een van.

24 CARLA’S CORNER

25 Nieuw! Vereniging van schoolbesturen met hoogbegaafden-onderwijs
Na het faillissement van de Leonardostichting sloegen drie schoolbesturen de handen ineen. Het COG in Assen, Codenz in Dronten en de KSU in Utrecht richtten in januari van dit jaar de vereniging van schoolbesturen met hoogbegaafden-onderwijs op. Wat willen des cholen bereiken?

28 CHALLENGE 

30 LEERMIDDELEN

31 DE BOEKENPLANK