Talent — Jrg. 17 (februari 2015) nr. 1

02  Verveling versus versnellen
REDACTIE
Frank Stienissen

04  De Talentklas van Huizermaat : het resultaat van visie, gedrevenheid en organisatorisch talent
Joost de Mareé
Scholengemeenschap Huizermaat heeft sinds 2011 een Talentklas. Het concept slaat aan bij doenten en leerlingen. Toch blijft er nog wel wat te wensen over.

8  De noodzaak van versnellen
Frank Stienissen
‘Vrijwel altijd wordt een sociaal-emotionele reden aangedragen om niet te versnellen. Terwijl dat vaak de belangrijkste reden is om het juist wel te doen’, zegt dr. Lianne Hoogeveen (CBO). Samen met haar collega Stijn Smeets bespreekt ze de wenselijkheid van versnellen.

12  Hoogbegaafd én succesvol. Of toch niet?
Anna Geburtig
Hoogbegaafde jongeren hebben veel talenten en toch zijn ze niet altijd succesvol. ‘Wat is succes eigenlijk?’, ‘Hoe kun je jezelf motiveren om succesvol te zijn?’ Anna Geburtig geeft raad.

16
COLUMN
Maddy Hageman

17  KORT NIEUWS

18  CHALLENGE

19  CARLA’S CORNER

20 Versnellen in Nederland : stellingen over hoogbegaafdheid en versnellen
Priscilla Keeman
Het Amerikaanse rapport A Nation Deceived: How School Hold Back America’s Brightest Students baarde 10 jaar geleden flink wat opzien. Binnenkort verschijnt een update. Talent vroeg deskundigen te reageren op de meest belangrijke punten van destijds, maar dan in de context van de Nederlandse situatie.

24 Reportage: De verrijkingskisten heten zonnewerk: Onderwijs op maat op de Zonnewijzer in Amersfoort
Marrigje de Bok

27  COLUMN
Annemieke van Manen

28 Out of the box met Vooruit
In de rubriek Vooruit besteden Maryan Camps en Els Schrover aandacht aan ‘out-of-the-box’-denken. Of zoals ze zeggen: ‘Dat is een manier van creatief denken die handig is om problemen op te lossen: je dwingt jezelf om niet de gebaande paden te volgen, maar op een nieuwe, andere manier naar een probleem te kijken en daardoor met een andere manier van denken de oplossing te vinden.’ Met enkele leuke oefeningen gaat het bijna vanzelf.

29 COLUMN
Lidy Mulders

30 UITGELICHT

31 DE BOEKENPLANK