Talent — Jrg. 13 (december 2011) Nr. 6

2 Redactioneel
Priscilla Keeman

4
‘CARLA’S CORNER’
– Creatief met wiskunde
– Filosofie in beeld
– Guinness World Records 2012

4 Nieuws en agenda

5 A whole new world
COLUMN
De belevenissen en bespiegelingen van Jinte Veldman.

6
Slimme meisjes, domme jongens? / Onderwijs kan inspelen op verschillen tussen jongens en meisjes
ACHTERGROND
Dolf Janson
Jongens en meisjes: zijn er verschillen? Uit het onderzoek komt naar voren dat er op cognitief gebied niet of nauwelijks verschillen zijn aan te wijzen. Op sociaal gedrag en werkhouding laten meisjes echter aanzienlijk gunstiger resultaten zien. Hoe kan het onderwijs inspelen op de verschillen?

9 Onderzoek naar wat hoogbegaafde leerlingen verwachten van hun leraren / Begrijp je me, misschien?
ACHTERGROND
Esther de Boer
Leraarcompetenties: wat wil de leerling? Specialist in gifted education Esther de Boer deed onderzoek onder 128 basisschoolleerlingen naar hun verwachtingen van leraarcompetenties. ‘Hoogbegaafde leerlingen hebben meer de behoefte om begrepen te worden dan normaal begaafde leerlingen.’

11 Mindfulness – geschikt voor hoogbegaafden? / Een hoofd vol gedachten
ACHTERGROND
Priscilla Keeman
Steeds vaker tegenwoordig komt de term mindfulness voorbij. Maar wat is dat nu eigenlijk? En werkt het ook voor hoogbegaafden? Talent laat enkele mindfulness trainers aan het woord.

14 Generatie EURuro schoolcompetitie
BREIN TEGEN BREIN!
Erno Mijland
De schuldencrisis, een sterk fluctuerende waarde, verminderde solidariteit tussen deelnemende landen en afnemend vertrouwen onder de Europese burgers. De euro heeft het niet gemakkelijk. Alle hoop is gevestigd op een nieuwe generatie Europeanen…

15 Nieuwe plusklas, bestaand model / Veel vrijheid binnen glasharde structuur
REPORTAGE
Marrigje de Bok
Plusklassen in Baarn en Soest. De tien scholen van het Protestants Christelijk Basisonderwijs in Baarn en Soest zochten en vonden een ervaren plusklasleerkracht in Trudy Frederiks. Nadat zij een succesvolle pilot opzette, heeft elke plaats nu zijn eigen plusklas. ‘De aanpak van Trudy kwam helemaal overeen met onze idee‘n. Maar we hebben haar vooral gekozen om wie ze is.’

18 (Creatief) Schrijven en (serieus) onderzoeken
VOORUIT
Maryan Camps & Els Schrover
Met de kerstvakantie in het verschiet lijkt het een goed moment om het bij Vooruit over ansichtkaarten te hebben. Stuur je familie en vrienden een extra leuke tekst! Verder hebben we het over samenwerken. Hoe doe je dat eigenlijk? En is het moeilijk?

20 Componist Simeon ten Holt: van laatbloeier tot uitblinker / Je moet geduld kunnen hebben

INTERVIEW
Anton Keuchenius
Componist Simeon ten Holt noemt zichzelf een geduldige man. Op zijn 56ste componeerde hij zijn inmiddels wereldwijd gespeelde ‘Canto Ostinato’. ‘Daarna heb ik al mijn avondvullende stukken nog gemaakt, tot mijn tachtigste aan toe. Je moet geduld kunnen hebben.’

23 Personal Learning ans Thinking Skills (PLTS) / Leren: van ‘wat’ naar ‘hoe’
INTERVIEW
Erno Mijland
Leer- en denkvaardigheden. Uit Engeland komt een concept voor leren en onderwijs waarbij het aanleren van denkvaardigheden centraal staat. Hoogbegaafdenspecialist Bert Oostindi‘: ‘Deze manier van onderwijs betekent het einde van faalangst.’

25 Anders
COLUMN
Hester Macrander

26 Jongens en meisjes; verschillend door karakter of door sekse?
PRAKTIJK
Carla Desain
Zijn hoogbegaafde jongens nu echt zo anders dan hoogbegaafde meisjes? Carla Desain ging op onderzoek uit bij twee gezinnen.

29 ‘Ik ben negen en een brugsmurf’ / (Te) jong naar het voortgezet onderwijs
RECENSIE
Dorine Bier
Het boek ‘Ik ben negen en brugsmurf’ door Tygo en Miriam de Vries.

30 De boekenplank van… Ilja Snijders
De BOEKENPLANK van
Carla Desain
Over het boek ‘De ontvoering’ van John Grisham.