SpeZiaal — Jrg. 8 (november 2013) Nr. 3

Thema: OVER KINDERMISHANDELING

3 Over kindermishandeling
REDACTIONEEL / THEMA

6 In iedere klas zit een mishandeld kind
SIGNALEREN
Uit recent onderzoek blijkt dat in 2010 ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland (ruim 3 procent van het totaal) blootgesteld waren aan een vorm van kindermishandeling. In iedere schoolklas komen we een kind tegen dat met een vorm van mishandeling thuis te maken heeft. Naast al die vormen die kunnen leiden tot problemen in de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen, is mishandeling er een om rekening mee te houden. In deze bijdrage zetten we alle zaken rond kindermishandeling op een rij. We beantwoorden de vraag naar vormen van kindermishandeling, naar de gevolgen ervan, naar de wettelijke verplichting om een meldcode te hanteren, naar de signalen van kindermishandeling. We sluiten af met een verwijzing naar Passend Onderwijs.

10 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
MELDCODE
Met ingang van 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode moet professionals helpen die signalen te delen en aan te pakken, zodat jeugdigen eerder passende hulp krijgen en er een einde komt aan de bedreigende situatie. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld voor huisartsen en hulpverleners, maar ——k voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

13 Kwetsbare kinderen
ONDERSTEUNING
In een kantoorpand in de directe nabijheid van het Leidse centraal station huist de organisatie Kinderpostzegels. Voor veel generaties Nederlanders zijn de kinderpostzegels een bekend fenomeen. Velen herinneren zich de persoonlijke opdracht om familie, buren en buurtgenoten te verleiden tot de aankoop van kinderzegels of postkaarten.

16 Buitenbeentje
COLUMN
Peter Boer

18 Centrale rol van het onderwijs
INNOVATIE
De verplichte wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli van dit jaar ingegaan. Maar met het instellen van een regel die een minder vrijblijvende houding van professionals vraagt, heb je het probleem natuurlijk niet opgelost. Het vraagt niet alleen tijd om een ieder die professioneel met kinderen werkt, te informeren, maar ook om professionals meer handreiking te bieden om op een adequate wijze met signalen van mishandeling om te gaan. Bovendien is het de vraag wie het op zich neemt, om bijvoorbeeld leraren te informeren en handvatten te bieden om die mede verantwoordelijkheid om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen, ook te kunnen waarmaken. We spraken voor dit themanummer met Marga Haagmans, hoofd Beleid en Innovatie van de Augeo Foundation die zich met dit onderwerp bezighoudt.

21 Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in lerarenopleidingen
LERARENOPLEIDINGEN
Op verzoek van het ministerie van VWS is door het Nederlands jeugdinstituut en M&O-groep een onderzoek uitgevoerd onder lerarenopleidingen naar de aandacht die de opleidingen besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Die opleidingen moeten immers aankomend-leraren voorbereiden op een beroepspraktijk waarin zij alert moeten zijn op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en vervolgens moeten handelen volgens de Meldcode, die elke school moet hebben.

24 Child abuse
ONDERZOEK
In het kader van de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik voert onze weg naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Een kindvriendelijke omgeving, kleurrijk, speels. Op de vierde etage word ik welkom geheten door kinderarts sociale pediatrie, Elise van de Putte. Met haar gaan we op zoek naar wat scholen kunnen bijdragen aan de detectie van ‘Child Abuse’ en hoe dat zou kunnen.

28 Niet zomaar over de schutting
COLUMN

29 Kindermishandeling, wie doet wat
PRAKTIJK
Een betrekkelijk klein aantal scholen heeft zich over de meldcode kindermishandeling gebogen. Als je zo eens in het onderwijs rondvraagt, kom je nog heel wat mensen tegen die er nog niets over gehoord hebben. Het is de vraag wie er actie moet ondernemen. We vroegen het aan de cošrdinator van een samenwerkingsverband.

31 Opvallend gedrag
PROGRAMMA’S

32 Taskforce aan het werk
TASKFORCE

33 Cijfers over kindermishandeling

34 Jeugdigen beschermen in het nieuwe stelsel
COLUMN
Lou Repetur

36 Meld kindermishandeling, het AMK
ADVISERING
In iedere provincie kunnen mensen die een vermoeden van kindermishandeling hebben terecht bij algemene meldpunten. Nu nog heten ze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In 20015 gaat die taak over naar de gemeentes. Wat doen deze meldpunten en met welke vragen kunnen leraren, scholen er terecht?

38 Stichting M / Meld misdaad anoniem
MELDEN

39 Meester Jan, de klas
COLUMN

39 Colofon