SpeZiaal — Jrg. 8 (december 2013) Nr. 4

Thema: TOEKOMST ONDERWIJSBEGELEIDING

3 Over toekomst onderwijsbegeleiding
REDACTIONEEL / THEMA

6 Kwaliteit onderwijsbegeleiding onder druk
INFRASTRUCTUUR
Hoe staat het met de educatieve infrastructuur in ons land? De teruglopende overheidsmiddelen, de schaalvergroting in het primair onderwijs en de bjipassende professionalisering van bestuur en beheer lijken voor het voortbestaan van de educatieve infrastructuur in ons land grote gevolgen te hebben. Er is geen ondersteuningsinstelling meer in het land die niet saneert, fuseert en herijkt. Bovendien melden zich in deze toch al moeilijke tijden nieuwe aanbieders op de ondersteuningsmarkt, om nog maar niet te spreken van de honderden adviseurs die aan een eigen ondersteuningspraktijk beginnen. Schoolbesturen kunnen meer dan ooit shoppen en prijs en aanbod met elkaar vergelijken. Tocht lijkt, aldus een recent verschenen onderzoek van het Kohnstamminstituut, concurrentie op prijs niet aan de orde. In het in dit jaar verschenen eindrapport Vervolgonderzoek Vraagfinanciering Schoolbegeleiding wordt stellig ontkend dat de schoolbegeleiding goedkoper geworden is. Toch merken de onderzoekers op, dat ‘we wel gezien hebben, dat een te hoge prijs soms tot regelmatig reden is om minder diensten in te kopen bij een reguliere SBD.’

10 Wie nu niet saneert, liegt of let niet op
INNOVATIE
Het is zwaar weer in de educatieve ondersteuningsstructuur in onderwijsland. ‘Voor zover ik het kan overzien, heb ik toch het gevoel dat de educatieve infrastructuur in crisis verkeert. Wie nu niet saneert, liegt of let niet op.’ Het zijn de woorden van de directeur van de CED-Groep, de uit Rotterdam stammende schooladviesdienst. Wat het overleven niet eenvoudig maakt, aldus de CED voorman Theo Magito, is de vervuiling van de marktwerking. ‘Je ziet dat naast hogescholen die met goedkope studenten ondersteuning aanbieden, ook een door de overheid gefinancierd project als School aan Zet bijdraagt aan een vorm van vervuiling.’ Magito pleit in deze bijdrage voor een actieve overheid. ‘Wees echt alert op innovaties en op innovatieve thema’s. Ga eens langs bij economische zaken en leer, hoe ze daar met de markt omgaan!’

13 Opleidingen actief op de ondersteuningsmarkt
OPLEIDINGEN
Sinds 2003 werken onderwijsadviesbureau Fydes en Fontys Opleidingen nauw samen. De studenten vormen een mooi bindmiddel tussen de onderwijspraktijk en de opleiding en ondersteuning, benadrukken Lilian Croes, adjunct-directeur Fydes, en Jack Duerings, senioradviseur en kennismanager. Croes geeft in deze bijdrage aan dat juist die samenwerking met de opleiding een belangrijke aanvulling en meerwaarde leveren in het ondersteunen van scholen en besturen. Met name research en onderzoek die we op en met de opleiding kunnen bieden, biedt een mooie en vanzelfsprekende aanvulling.

16 Round about Midnight
COLUMN
Peter Boer

18 Terugloop stimuleert samenwerking en creativiteit
SAMENWERKING
Een gesprek met Annemarie Kaptein, directeur van de koepel van Onderwijsadviesbureaus, geeft in deze bijdrage aan, dat juist de terugloop in de ondersteuningsmarkt de aanleiding is geweest om met elkaar na te denken over andere, en zeker meer gezamenlijke, vormen van dienstverlening. Zo wordt heel nauw samengewerkt bij zorg- en dyslexieondersteuning. Nu al wordt nagedacht over vergaande vormen van samenwerking bij nieuwe markten als de jeugdzorg, na de transitie van provincie naar gemeente. Sprekend over de markt en de marktwerking: ‘Ik ben voorstander van een eerlijke en transparante markt. Ik realiseer me wel dat met de verandering in functies en taken je niet altijd kunt zeggen dat andere partijen perse de markt verstoren’.

21 Werken voor en met onderwijsorganisaties uitdagender dan ooit
VERNIEUWEN
‘Als onderwijsadviesbureau voelen we de polsslag van het onderwijs elke dag. We merken via ons werk dat het veld herkent dat het onderwijs bij het leren en ontwikkelen breder moeten kijken. Steeds meer besturen en scholen hebben het gevoel dat ze op een kruispunt staan en dat de aandacht voor taal en rekenen teveel ‘doorslaat’. Dat de Angelsaksische toetscultuur niet het antwoord is.’ In gesprek met Lia van Meegen, directeur primair onderwijs van KPC Groep.

25 Ik heb aan flexibiliteit gewonnen
ONDERSTEUNING
‘Ik hoef niet op een uurtje te kijken, het zijn mijn uren tenslotte. Ik sluit aan bij de budgettaire mogelijkheden van onderwijsorganisaties. Dat is nooit een probleem als ik in staat blijk om beweging op gang te brengen. Soms moet je eerst iets laten ervaren, voordat men een langer traject aandurft. Als zelfstandige heb ik daarin zeker aan flexibiliteit gewonnen.’ Dolf Janson, stammend uit de wereld van grote onderwijsadviesdiensten, werkt nu als zelfstandig adviseur op de ondersteuningsmarkt. ‘Ik heb in al die jaren gemerkt, dat het in de keuze om ondersteuning altijd draait om de kwaliteit van de mensen, om de bekendheid van de persoon en diens idee‘n. Daarnaast ook om het vermogen de vraag achter de vraag te helpen herkennen en niet gelijk met een antwoord klaar te staan.’ In deze bijdrage vertelt hij dat hij weinig merkt van een teruglopende markt en van grote onderlinge concurrentie. Is het een nadeel dat hij niet langer in een grote kennisinstelling werkt? Hij vindt van niet. Janson maakt deel uit van verschillende professionele netwerken en geeft aan dat er regelmatig overleg is over actuele thema’s.

27 Nieuwe educatieve infrastructuur

COLUMN

28 Verbinding tussen opleiding en ondersteuning is een logische

30 Passend Onderwijs, Lou Repetur

32 Op reis in groep 3

37 Op zoek naar inspriratie


39 Meester Jan, leraren niet op de hoogte
COLUMN

39 Colofon

40 Stopper