SpeZiaal — Jrg. 7 (december 2012) Nr. 4

Thema: OUDERS EN SCHOOL

3 Verhalen over school en ouders
REDACTIONEEL / THEMA

6 Een weerbarstig thema: Zijn school en ouders natuurlijke vijanden?
THEMA
Leraren lijken niet happig om ouders op hun terrein toe te laten en meer dan eens regent het van de kant van ouders klachten over dat gebrek aan openheid.

10 De Ombudsman: versterk de positie van ouders
ONDERZOEK / THEMA
”Soms heb je als ouder het gevoel dat je geen voet aan de grond krijgt bij de school.” Een gesprek met JosŽ Steen, onderzoeker in dienst van Stichting De Ombudsman die onderzoek deed, mede gefinancierd door het Revalidatiefonds, naar de positie van ouders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Steen vertelt dat er via de infolijn van De Ombudsman veel reacties binnenkomen, die wijzen op de grote onmacht die ouders ervaren als ze een kind hebben met een gedragsprobleem, en er met de school niet uitkomen. Ouders, aldus het rapport, van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. Invoering van de Wet Passend Onderwijs zou zelfs de positie van ouders wel eens kunnen verslechteren.

13 De Opvoedpoli: Wij zijn het kastje en de muur

ONDERSTEUNING
Op een van de mooiste plekjes in de stad Utrecht bevindt zich de Opvoedpoli. Vanuit het raam heb je uitzicht op de nu kale bomen aan een stille gracht. In de Opvoedpoli heb ik een gesprek met Fatiha Karimi, gezinscoach en orthopedagoog en met Jannet Doeleman, directeur van de Opvoedpoli en de Care Express.

17 Samenwerken met ouders in het vo / Over de verbinding tussen school, ouders en leerling
SAMENWERKING / THEMA
Een positief en regelmatig contact tussen school en ouders, een partnerschap, bevordert de ontwikkeling en het leren van jeudigen. Afgelopen jaar heeft het Nederlands Jeugd instituut (NJi) een handreiking gemaakt over de samenwerking met ouders in het ondersteuningstraject.

21 Haarscheurtjes
COLUMN
Peter Boer

22 Programma ouders en school samen
INLEIDING / THEMA
Minister Van Bijsterveldt heeft tijdens haar ministerschap een lans gebroken voor een grotere betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Van Bijsterveldt vond het belangrijk om partnerschap tussen school en de ouders wat vaart mee te geven. Zij riepen alle betrokkenen, leraren, ouders, schoolleiders, leerlingen, gemeenten en anderen die idee‘n hebben over samenwerking tussen school en ouders op, actief mee te doen en mee te denken. Van Bijsterveldt heeft de scholen en ouders opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan over wat zij van elkaar kunnen verwachten. En over hoe ze samen kunnen zorgen voor een veilige sfeer en stimulerende leeromgeving op school.

23 Ouderorganisaties in het licht
OUDERVERENIGINGEN / THEMA
– LOBO (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs)
– NKO (Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs)
– OUDERS & COO (Landelijke ouderorganisatie voor het Christelijk en Oecumenisch Onderwijs)

26 Pabo’s bieden weinig gerichte actie op ouders en school
THEMA
Pabo’s hebben wel een duidelijke visie op die relatie tussen school en ouders, maar feitelijk gebeurt er weinig met het thema in de opleiding. Een breder onderzoek is in voorbereiding.

28 Over de eenzaamheid van Diederik Stapel
COLUMN

29 Gesprekken met ouders, het hoort er bij
THEMA
”Voor mij is ouderbetrokkenheid iets wat er bij hoort, alleen al omdat je wilt volgen wat je kind meemaakt, hoe de school er mee omgaat.” Aan het woord is Marlijn, moeder van de 5-jarige Milo. Met haar hebben we een gesprek over ouderbetrokkenheid. ”Het leuke is, dat je de school leert kennen als je meedoet, andere kinderen, andere groepen. En door actief te zijn, leer je de mensen ook op een andere manier kennen. Twee keer in het jaar is er een schoonmaakavond en dan sta je met z’n alle te poetsen, ook de juf, en taart te eten die iemand dan gebakken heeft.”

32 Basisschool Klinkers: een toekomstgerichte school waar ouders en kinderen ‘mee ontwikkelen’
THEMA
Cees de Wit
Kinderen in deze tijd voorbereiden op hun toekomst vraagt een andere aanpak, vindt basisschool Klinkers. Dus betrek je ze bij hun eigen ontwikkeling en werk je ook met sociale media. Voor ouders is dat niet anders. Ook zij worden uitgedaagd mee te denken, en sociale media zijn een belangrijk middel in de communicatie met hen. ‘Het is een kwestie van gewoon beginnen en kritisch kijken naar wat het oplevert,’ zegt directeur Angela Horsten.

35 Makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel veiliger

COLUMN
Lou Repetur

Over het op 11 oktober 2012 uitgekomen rapport van de commissie Samson “Omringd door zorg, toch niet veilig”. Met schokkende conclusies. Centraal in dit rapport het seksueel misbruik van kinderen die onder toezicht van de overheid zijn gesteld.

36 Impulse Leeuwarden: werken vanuit de community-gedachte
PARTNERSCHAP / THEMA
Maartje Reitsma
Bij VO-school impulse is partnerschap met ouders onlosmakelijk verbonden met de visie op leren en ontwikkelingen van jongeren. De jongere is eigenaar van zijn eigen ontwikkelingsproces en wordt ondersteund door een (h)echte schoolgemeenschap van leerlingen, medewerkers en ouders onder het motto van Samen leren, samen leven.

39 Cošrdinatie van de zorg bij ouders / Blogboek wil een brug slaan
THEMA
Een kleine drie jaar geleden, in april 2012, had een redacteur van SpeZiaal een gesprek met Sanne Lot van Ulzen, moeder van een autistische zoon. Ze vertelde toen over haar plan een Blogboek op te zetten, waarmee wilde ze bijdragen aan het dossier van een kind met een handicap. ”Ik begin met dit idee, omdat de afstemming van alle informatie rond mijn zoon me zoveel tijd kostte”. Voor dit themanummer hadden we opnieuw een gesprek met haar. Wat is er in die drie jaar gebeurd?

42 Betrokken
COLUMN
Meester Jan

43 Colofon