SpeZiaal — Jrg. 6 (juni 2011) Nr. 2

Thema: SPECIAL NEEDS

2 Een bundel special needs
REDACTIONEEL
Deze uitgave van SpeZiaal houdt zich bezig met de groep kinderen die speciale aandacht, anders dan gewone zorg, nodig hebben.

6 Hink-stap-sprong / Passend onderwijs en het belang van ZAT’s*
BELEID
Dolf van Veen
Laten we niet schromen om nieuwe, interessante methodieken in te passen in de zich ontwikkelende zorgstructuur. Aan proliferatie en by-passes is geen behoefte.
* ZAT: Zorg- en adviesteam

10 Master Special Educational Needs (Master SEN) als basis
OPLEIDING / DUURZAME PROFESSIONALITEIT
Jan van Balkom
Passend onderwijs vraagt om leerkrachten die om kunnen gaan met verschillen en derhalve ook goed thuis zijn in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerlingen.

14 Circle Time en Groepscohesie
PRAKTIJK
Jelly Bijlsma
Op een geweldloze manier met elkaar communiceren. In dit artikel een voorbeeld van hoe je Cirkel Time kunt inzetten om het groepsdynamisch proces positief te be•nvloeden.

17 Live!
COLUMN
Peter Boer


18 Sleutelrol relatie leraar/ouder en kind
ONDERZOEK
Als het in de praktijk van het onderwijs met kinderen niet goed gaat, gaat het in veel gevallen om het gedrag van kinderen waar leraren geen raad mee weten. De ‘special needs’ van kinderen met gedragsproblemen, de zorg en aandacht die deze kinderen nodig hebben, kun je niet in een recept vangen. In alle gevallen echter vormt de relatie tussen volwassenen en kinderen, tussen leraar en leerling, een sleutelrol. Als een kind ‘onveilig gehecht’ is, dan gaat het altijd op zoek naar een vaste, stabiele, affectieve relatie. Niet alleen de moeder, maar ook vaders en andere opvoeders kunnen relaties met het kind aangaan die gekenmerkt worden door veilige gehechtheid. In deze bijdrage aandacht voor het belang van een relatie tussen leraar en leerlingen.

23 Praktijkonderwijs Produs, beeld van een school
Caroline Seesink
‘Juf, ik heb mijn dag niet, mag ik hier komen werken.’ Dat is de kracht van hoe wij hier met leerlingen omgaan. Dat is de basis om tot leren, tot werken te komen. Produs is een school voor Praktijkonderwijs in Arnhem, gevestigd in een schitterend nieuw, functioneel gebouw. De leerlingen op Produs hebben een IQ tussen de 60 en 80 en een leerachterstand van minimaal 3 jaar op twee van de vier leerdomeinen. Caroline Seesink, een bevlogen zorgcošrdinator, vertelt hoe ze op de praktijkschool het onderwijs aanpakken. De leerling is de maat.

26 Special Needs, kijk maar uit
COLUMN

27 Stappen naar Passend onderwijs – Het invoeren van een tussenvoorziening
Simone Sarphati
Professionalisering van leraren is absoluut nodig om Passend onderwijs gestalte te kunnen geven. Professionalisering op verschillende gebieden, de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en die van de attitude. In haar boek ‘Stappen naar Passend onderwijs – Het invoeren van een tussenvoorziening’ analyseert Simone Sarphatie de mogelijke problemen en vormt ze om tot kritische succesfactoren.

30 Verkeerde insteek Passend onderwijs
BUDGET
Peter Mol

Wanneer de focus blijft liggen op het cre‘ren van ‘apart zetten van wat niet gemiddeld is’, zal Passend onderwijs een mislukking worden. Een kritisch verhaal over Passend onderwijs van de voorzitter Landelijke Beroeps Groep Ambulant begeleiders.

33 De Drukke Klas in Positieve Beweging
SCHOOL WIDE POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT
Angeline van der Kamp

Met de invoering van Passend onderwijs lopen scholen steeds vaker aan tegen een grote diversiteit aan speciale leer/ en gedragsbehoeften van leerlingen. Het is een gegeven dat de opvang van deze leerlingen om grote flexibiliteit van de individuele docent vraagt, maar ook van de teams en de school als geheel. Ondanks de extra gelden voor Passend onderwijs is de docent nog steeds aangewezen op de dagelijkse praktijksituatie van 25 leerlingen in een klaslokaal.

36 Onderwijs voor hoogbegaafden
Natasja Vrancken
Toen de eerste geluiden klonken over speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen werd dat met enige scepsis ontvangen. “Dat kan toch wel binnen de reguliere setting?” Natasja Vrancken legt uit dat het wel degelijk om een groep kinderen gaat die ‘special needs’ hebben. De invoering van Passend onderwijs gaat hier niet voor zorgen. Voorlopig blijven, meent zij, Leonardoklassen voor deze kinderen meer dan nodig.

39 Effectieve aandacht
COLUMN
Lou Repetur
Er gaat geen dag voorbij of er is in de media aandacht voor seksueel geweld. Het blijft dweilen met de kraan open als grensoverschrijdend seksueel gedrag niet aan de orde wordt gesteld in onderwijs, opvoeding en preventieprogramma’s.

41 Uit de school geklapt
ERVARINGSVERHAAL
Gerard de Jong
De afgestudeerde Master SEN (zie ook artikel op pagina 10 e.v.) neemt u mee naar de werkvloer: waar liggen de concrete vragen en uitdagingen uit de werksituatie? Wat heeft de studie hem opgeleverd voor de praktijk van alledag?

43 Special needs
KORT NIEUWS
– Hoogbegaafd en dan?
– Leren omgaan met autisme in de klas
Nieuwe website geeft inzicht in de Nederlandse jeugdsector
– Een thuis… op school

46 Lol
COLUMN
Meester Jan

47 Colofon