SpeZiaal — Jrg. 5 (oktober 2010) Nr. 3

Thema: TOEKOMST SPECIAAL ONDERWIJS EN AMBULANTE BEGELEIDING

3 Blijft het onderwijsbeleid passend?
DE REDACTIE / THEMA

4 Passend Onderwijs, hoe ziet dat er uit in een school
THEMA
Sandra Koot
De bewijslast voor Passend Onderwijs ligt in de uitvoering en dus in de praktijk van het onderwijs. De overheid kan een ontwikkeling in het onderwijs stimuleren, aanjagen, ondersteunen, beoordelen en meten, maar het draait in het onderwijs om de praktijk. Dat is voor Passend Onderwijs niet anders. Maar toch is de vraag gerechtvaardigd in welke mate een nieuw kabinet de draad van Passend Onderwijs zal oppakken waar het vorige kabinet hem had laten vallen. Het gewicht van de uitvoering is meer en meer in handen van uitvoerenden gekomen (besturen, leraren, zorgverleners, lagere overheden etc.), maar afstemming met het landelijke beleid, met de landelijke regelgeving en aansluiting bij het beoordelingskader van de inspectie zijn onmisbare schakels.

8 Idee‘narmoede is pas echt schadelijk
COLUMN

9 De Nieuwe Koers Passend Onderwijs, van zorgplicht naar zorgplan
THEMA
Sandra Koot
Zowel de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) en de inspectie zijn kritisch over de Nieuwe Koers Passend Onderwijs van het Ministerie van OCW. Zowel reguliere als speciale scholen hebben moeite om leerlingen het onderwijs te geven dat bij hen past. Het aantal kinderen dat een label krijgt, blijft toenemen. Leraren willen ondersteuning en scholing die past bij hun behoefte en de concrete situatie in de klas. Onderzoeker Sandra Koot maakte voor SpeZiaal de balans op.

10 Bestaansrecht REC 3 en 4 ter discussie?
THEMA
Martin Franken
In dit artikel komen enkele leidinggevenden van samenwerkingsverbanden VO aan het woord. Zij geven hun persoonlijke kijk op de komende ontwikkelingen in het Speciaal Onderwijs.

12 Financi‘le haalbaarheid en personele gevolgen Passend Onderwijs nog onduidelijk
THEMA
Achter de schermen gaan de voorbereidingen voor Passend Onderwijs door. Hoewel er geen besluiten betreffende wetgeving genomen kunnen worden door het demissionaire kabinet, staan de ontwikkelingen niet stil. Zo worden er adviezen uitgebracht door de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO), worden er proeftuintjes ingericht in het land om de toepasbaarheid van Passend Onderwijs uit te proberen en is ‘verevening’ een veel gehoorde term.

13 Verrijking
COLUMN
Peter Boer

14 SBO school met steunfunctie in Amsterdam, breed speciaal basisonderwijs
THEMA
Op zoek naar aansprekende praktijkvormen van Passend Onderwijs spraken we met Cisca Heijboer, sinds 1999 directeur van de Prof. dr. I.C. van Houtschool in Amsterdam Zuidoost. Een school in een groen, autovrij woongebied.

17 Kwaliteit van het onderwijs / Rol van ouders beter benutten
Francis Wolterbeek
Ouders spelen een cruciale rol bij het schoolsucces van hun kind. Het gaat daarbij niet alleen om sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en motivatie maar juist ook over de leerresultaten van het kind. Deze invloed is niet afhankelijk van culturele achtergrond of opleiding, maar van de verwachtingen van school en ouders. Ouders leveren een cruciale bijdrage, maar alleen als zij zelf Žn de leerkrachten erin geloven.

19
Leraren zijn geen goedwillende amateurs
PROFESSIONALISERING
Het is een begrip dat nogal wat beleidsmakers, Kamerleden en bestuurders te pas en te onpas in hun mond nemen, als het gaat over verbetering van de onderwijskwaliteit: professionalisering. Het begrip duidt weliswaar op een beweging, het proces van professionalisering, maar soms lijkt het erop of leraren goedwillende amateurs zijn die nu eindelijk eens een keer professionals zouden moeten worden.

20 De angsten en hoop van een rugzakmoeder / Persoonlijke blik op toekomst van leerling ondersteuning
De moeder van Kelly weet als geen ander hoe belangrijk speciale ondersteuning in het onderwijs is. Haar dochter bloeide tijdens de basisschool op na de aanvraag van een rugzakje. Op zoek naar een vervolgopleiding loopt Kelly’s moeder aan tegen de geplande veranderingen binnen het Passend Onderwijs.

21 Passend Werk – Passend Onderwijs
Lancering matchpunt

22 Open deuren die soms gesloten zijn
COLUMN
Lou Repetur

23 Praat, Lees, Bezoek, Weet, Surf, Vriend, Kans
GESPOT
Debatteren is niet alleen voor voortgezet onderwijs
– Plaatjes lezen
– Leren lezen in de bibliotheek
– Feiten en Cijfers Jeugd en Opvoeding
– VoorleesExpress bezoekt kinderen met een taalachterstand thuis
Visuele website voor wereldkinderen
– Eenzaamheid bezorgt kinderen meer stress dan pesten
Op de Rails voorkomt dat leerlingen ontsporen
Thuiszitters terug naar school

26 Siempie
COLUMN
Meester Jan

27 Colofon