SpeZiaal — Jrg. 5 (februari 2010) Nr. 1

Thema: ERVARINGSDESKUNDIGEN

3 Wie zijn de ware ervaringsdeskundigen in het onderwijs
DE REDACTIE / THEMA
Evert Bosman
“We moeten hard knokken om als ervaringsdeskundige serieus genomen te worden …”

4 Niet dat ik de hele dag denk: ‘Goh wat ben ik anders, wat ben ik autistisch’
THEMA
Martijn Nieland: twee jaar met autisme in reguliere voortgezet onderwijs. Het is niet dat ik de hele dag denk: ‘Goh wat ben ik anders, wat ben ik autistisch.’ Twee jaar geleden publiceerde SpeZiaal een interview met de ouders van Martijn, een autistische jongen, die op het punt stond de overgang te maken van een cluster 4 school naar het reguliere voortgezet onderwijs. Martijn zit nu in de tweede klas van het gymnasium van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Hoe gaat het met hem?

6 Onvrede over zorgstructuur in onderwijs aanleiding voor oprichting Ouderplatform
THEMA
“We moeten hard knokken om als ervaringsdeskundigen serieus genomen te worden”. Soms liggen argumenten om ‘iets’ op te richten of in gang te zetten, voor het oprapen. Neem het Ouderplatform Gooi en Omstreken. Secretaris Mariska van Schothorst noemt ze. “Onvrede over zorgstructuur binnen het onderwijs vormde de belangrijkste aanleiding voor de oprichting van het Ouderplatform.”

8 ‘Schoolontwikkeling in praktijk: onderzoeken in samenhang’
Ouders zijn niet meer de leveranciers van leerlingen voor de school. De Groote Aard, school voor zeer moeilijk lerende kinderen in het Brabantse Eersel, presenteerde vorige maand het boek ‘Schoolontwikkeling in praktijk: onderzoeken in samenhang’. Twaalf masters in twee jaar tijd. Dat is de oogst van de samenwerking tussen zml-school De Groote Aard en Fontys OSO. Het symposium ‘Passende Antwoorden’ dat de school hield in het kader van haar vijftigjarig bestaan, was een goed moment om het boek ten doop te houden. Dat gebeurde door Karel Smeets van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). Hij gaf het eerste exemplaar aan schooldirecteur Henk Janssen.

9 “De Groote Aard is een school die werkt vanuit de beleving en de vraag van het kind”
THEMA
Jan Smets in gesprek met ouders Koos en Sylvia van Oorschot. Christel is de dochter van Koos en Sylvia van Oorschot. Ze zit nu een jaar op De Groote Aard. Daarvoor zat ze op een andere zml-school. Haar ouders hebben een bewuste schoolkeuze gemaakt. “Het kleinschalige sprak ons aan. Ook de manier waarop het eerste gesprek plaatsvond vonden we bijzonder. De adjunct-directeur slaagde er in om zijn informatie vanuit Christel te krijgen. Onze dochter is bijna de hele tijd aan het woord geweest. Dat deed hij knap”, zegt vader Koos van Oorschot.

10 ‘Schoolontwikkeling in praktijk: onderzoeken in samenhang’
Gi Wouters
Ongeveer twintig jaar geleden was ik voorzitter van de oudervereniging van de basisschool waar mijn kinderen onderwijs volgden. Wij, een stel gedreven ouders, hadden een themabijeenkomst georganiseerd voor ouders, het schoolteam en het bestuur over de rol van ouders binnen de school. Tijdens de plenaire bijeenkomst ventileerde een nog niet eens zo oude leerkracht zijn opvatting: “Ouders moeten hun kinderen bij de poort van de speelplaats afzetten en vervolgens weer heel snel naar huis gaan. Ze moeten zich vooral niet bemoeien met wat er op school gebeurt”. Een enorme rel was het gevolg en het schoolbestuur kwam er aan te pas om de gemoederen te sussen.

13 Wat betekent passend onderwijs eigenlijk voor ouders van ‘gewone’ kinderen?
THEMA
‘Als jouw kind daar dan maar niet de negatieve gevolgen van ondervindt’. Dit artikel gaat over een studie die internationaal begrip promoot rondom inclusie en stimuleert internationale samenwerking op het gebied van educatie aan kinderen met beperkingen en speciale behoeften. De groep van internationale studenten splitst zich in februari op tussen Tilburg, Praag en Londen, waar zij hun onderzoek doen.

15 “We weigeren in principe geen enkel kind, geven extra zorg en ondersteuning”
“De Werf was er om arbeiderskinderen een goede basis te bieden. En dat is in de rode Zaanstreek altijd zo gebleven. Dit schooljaar tellen we 276 leerlingen”, vertelt Cisca Starreveld, intern begeleider op De Werf, een opmerkelijke algemeen bijzondere basisschool in Zaandijk. Waarom opmerkelijk? “We ondersteunen op dit moment veertien kinderen met motorische remedial teaching, negen kinderen krijgen dyslexiebegeleiding, zes leerlingen volgen een faalangst-reductietraining, acht een sociale vaardigheidstraining en zestien kinderen krijgen op onze school extra aandacht omdat zij bovengemiddeld presteren; de knappe bollen.”

18 Enthousiasme en nuchterheid vormen echte motor van passend onderwijs
THEMA
TIG
Een proces dat al langer aan de gang is en op stoom gehouden wordt door mensen uit de praktijk: Passend onderwijs moet gericht zijn op de werkvloer. De leerkracht moet het merken, voelen. De staatssecretaris houdt een pleidooi voor het ondersteunen van de leerkracht en het minimaliseren van bureaucratie rond de zorgleerling. “Het gaat vaak om dingen die helemaal geen geld kosten”, vertelt Marinel Komrij, intern begeleider van basisschool Reflector. “EŽn van mijn belangrijkste taken is het motiveren van collega’s, want die moeten het tenslotte doen.”

19 Linkerpink
COLUMN
Peter Boer

20 In alle gemeenten in ons land komen Centra voor Jeugd en Gezin
“We wilden dat de instellingen graag zouden meedoen en van harte samenwerken.” Een moeder uit Helmond: “Doordat ik twee kinderen heb met verschillende beperkingen heb ik met zoveel verschillende organisaties te maken gehad, op bepaalde momenten acht, negen verschillende personen, met dagen dat ik twee, drie afspraken met verschillende hulpverleners had. Ze wisten van elkaar wel wat er speelde maar met mij als bindende factor die met drie afspraken op een dag ook drie keer het verhaal moest vertellen.” De wethouder: “We starten met de proeftuin. In deze verbouwde kerk maken we het Centrum voor Jeugd en Gezin. In ieder geval komt hier een laagdrempelige instap. Om vooral voor jeugd ook duidelijk te kunnen maken dat als je problemen hebt, als je vragen hebt, dan kun je hier terecht.”

22 Hoe de Regenboog met TOM (Teamonderwijs Op Maat) de teruggang in leerlingen te lijf ging
“Ik ben niet bang voor passend onderwijs, kom maar op, we zijn er klaar voor.” Op de website van het dorp word je hartelijk wolkom geheten in dit idyllische plaatsje tussen Balk en het kleinste elfsteden stadje Sloten. Wikel (Wijckel) is bij uitstek geschikt voor liefhebbers van water en natuur door de unieke ligging aan het Slotermeer. Basisschool de Regenboog staat in het centrum van het dorp en telt zo’n zestig leerlingen. In gebouw Irene vinden veel dorpsactiviteiten plaats. Wijckel is een prachtig dorp, met prachtige mensen. Kom langs en ervaar het zelf.

24 “Rugzakleerlingen hoeven niet uit de klas gehaald te worden voor speciale begeleiding”
Klassikaal onderwijs bestaat vrijwel niet meer op de Kinderkring in Woubrugge. EŽn van de leerkrachten van de christelijke basisschool De Kinderkring in het Zuidhollandse Woubrugge is een man: Joris van Veen. Met hem willen we praten over TOM (Teamonderwijs Op Maat), een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing.

26 Een kijk op schoolvaardigheden vanuit de sensorische integratietheorie
“Sofie geeft geen last in de klas, jammer dat ze op de Cito niet zo lekker gaat scoren…” We staan er zelden bij stil. Wat moet je eigenlijk allemaal beheersen om goed te kunnen lezen, rekenen en schrijven? Wat vergt het van een kind om aan een gymles mee te doen of stil te zitten in de klas? Dit artikel geeft een overzicht van de werking van de zintuigen en twee praktijkvoorbeelden.

28 Twaalf statements van de PO-Raad en WEC-Raad over voortgang van passend onderwijs
Kamerbehandeling Passend Onderwijs op 11 februari 2010. In de Tweede Kamer vond het langverwachte debat plaats over de invoering van passend onderwijs, dit naar aanleiding van de brief ‘Heroverweging Passend Onderwijs’ van staatssecretaris Dijksma. Veel betrokkenen in de wereld van de ‘expertise’ maken zich ernstige zorgen over de dreigende afbraak en verdamping van de in een relatief beperkt aantal jaren opgebouwde kennis van onderwijs en begeleiding van kinderen die zorg nodig hebben. PO-Raad en WEC Raad hebben ruim voor het debat in een twaalftal statements aangegeven wat hun voorwaarden zijn vanuit het speciaal onderwijs om de operatie van passend onderwijs tot een succes te maken. Hieronder een samenvatting van die standpunten.

30 Kwam, Kijk, Lees
Gespot

– Heliomare onderwijs wint Jos van Kemenade Award
– Premire van het voorlichtingsproject ‘Liefde is overal’
– Koken is een eitje

31 Colofon

31 Klok
MEESTER JAN