SpeZiaal — Jrg. 4 (oktober 2009) Nr. 3

Thema: PASSEND ONDERWIJS, ZMOK, OUDERS

3 Wel eens een zmokker herkend?
DE REDACTIE / THEMA
Evert Bosman
“… de vinger op de gevoelige plek …”

4 Geef hem maar een weekje aan mij, dan is het wel over
THEMA
Drs. Machiel van de Laar
“Soms dacht ik, was het maar zichtbaar, had je maar het downsyndroom.” Accepteren dat je kind anders is, is en blijft moeilijk.

6 Fototaal: complete taalmethode voor zeer moeilijk lerende kinderen
THEMA
Keeke Dielemans
“Even kijken”, zegt Deborah in de keuken van de school. “Eerst pak ik 250 gram boter, dan pak ik 300 gram bloem en 250 gram suiker. Daarna moet ik goed mixen.” Ze leest het recept. Deborah is elf jaar en zeer moeilijk lerend. Ze leest een recept en bakt een cake. Met Fototaal werk je aan mondelinge taal en leren de kinderen lezen.

8 “Ik heb een hekel aan het woord ZMOK, mensen krijgen dan een beeld van drukke en agressieve kinderen”
THEMA
“De structuur zit hier in de muren”. Barbara de Munnik, locatie directeur van de prof. dr. Gunningschool, so cluster 4 in Haarlem leidt mij het gebouw rond. Niks geen lawaai of schoppen of agressief gedrag.

9 De ideale ouder
COLUMN
Peter Boer

10 ‘Van Brabbel tot Babbel’: TV-serie voor laaggeletterden
THEMA
Hoe ouders hun kind kunnen helpen om goed te leren praten. Van Brabbel tot Babbel is een hartstikke leuke televisieserie, in zes afleveringen van ongeveer vijf minuten.

12 Niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten
THEMA
Jos van der Horst, Bart van Kessel
Ze krijgen niet het passend onderwijs dat ze hard nodig hebben. Ouders en leerkrachten die zich inspannen om een oplossing te vinden, merken dat de praktijk weerbarstig is. Tal van obstakels maken dat een oplossing uitblijft. Zo blijven thuiszitters dan thuiszitters. Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig. De uitdagingen om van thuiszitters weer schoolgaanders te maken.

15 Negen adviezen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO)

THEMA
“Passend onderwijs is nog te veel een zaak van bestuurders, soms van ingehuurde adviseurs”

17 Ouderparticipatie in het regionaal netwerk Passend Onderwijs?
THEMA
Maartje Reitsma
De vorming van regionale netwerken wordt door ouders en professionals veelal gezien als ‘bestuurlijke drukte’. De betrokkenheid van ouders is minimaal en dat terwijl ouders een zeer belangrijke factor zijn in het schoolsucces van kinderen (met een beperking). Veel leraren willen geen partnerschap, maar ouders die zich wenselijk gedragen. Wellicht dat het model ‘Educatief Partnerschap’ op regionaal niveau kan helpen om ouders en scholen in gezamenlijkheid passend onderwijs vorm te geven.

20 “Over acht jaar krijg ik aow, ik moet zien of passend onderwijs er dan staat”
DE MENING VAN
De ramen van het kantoorgebouw van REC 4.5 in Castricum zijn volgehangen met blauw-groene posters die het jaarlijkse symposium van dit Noord-Hollandse expertisecentrum aankondigen. Roel van Lierop, hoofd ambulante begeleiding, mag daar graag op wijzen. De titel is toepasselijk voor een rec 4: ‘Even geduld a.u.b. gedragsstoornis’.

22 Passend onderwijs: sturing, geld en verantwoording
THEMA
Hans de Bruin
Krijgt bestuurlijke lappendeken er met de nieuwe regio’s nog eens tachtig lapjes bij?


24 Vakoverstijgende praktijklessen voor vso-leerlingen
THEMA
Floor Oostendorp
Kan de school zorgen voor een betaalde baan? De CED-Groep heeft vakoverschrijdende (praktijk)lessen ontwikkeld om de jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) vaardigheden te leren die zij vaak missen om te kunnen slagen op een werkplek.

26 Samen naar school in de Verenigde Staten
THEMA
In de VS is op federaal niveau een wet van kracht die discriminatie van kinderen met een beperking in het onderwijs verbiedt. Dit is de IDEA (Individuals with Disabilities Education Act), die in 1975 werd ingevoerd en bepaalt dat ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften recht hebben op toegang tot een ‘public school’.

28 Je neemt een leerling aan en krijgt het hele gezin er gratis bij
Martin Franken
THEMA / INTERVIEW
Ine Aasted-Madsen, Tweede Kamerlid voor het CDA vanaf 2002, is in haar partij onder andere woordvoerder Jeugdzorg. Maar dat weerhoudt haar niet ook specifiek het onderwijs en met name de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs intensief en kritisch te volgen. Van 1997 tot 2002 was ze directeur van een zmok-school in Heerlen en studeerde orthopedagogiek, ervaringsdeskundige bij uitstek.

30 Colofon


30 Zmokkertje
MEESTER JAN

31 Kwam, kom, kom

Gespot

– Nationale onderwijsweek: succes
– Onderwijsprofessionals aan de slag met leren en laten leren door het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA)
– Internationaal Autismecongres over Theory of Mind (ToM)