SpeZiaal — Jrg. 4 (juni 2009) Nr. 2

Thema: OUDERS

3 Ouders
DE REDACTIE / THEMA
Evert Bosman
“In de plannen voor passend onderwijs wordt de participatie van ouders in het gehele proces van dit nieuwe onderwijsbeleid met nadruk beleden. Dat zou tijd worden …”

4 Onderwijs is leuk, soms een roeping, maar die ouders… / “Maak hem in ieder geval duidelijk dat dit zo niet langer kan”
THEMA
Als ouder van een kind met adhd, autisme of odd heb je geen excuus als dat rek bonen omver gaat in de supermarkt… ‘Dus’ is je kind onbeschoft, onopgevoed, asociaal, ….

6 Ouders en leraren over de drempel
THEMA
Annemiek Broersen & Lucie Spreij
Educatief partnerschap betekent het doorlopen van een traject waarin school en ouders partner worden. Vanuit een visie op partnerschap neemt de school het initiatief voor een wederzijdse betrokkenheid en een voortgaande dialoog.

8 Drie kinderen en een echtgenoot met autisme
Henk Keesenberg
‘Zomaar’ wat uitspraken van een moeder met drie kinderen met autisme spectrum stoornis (ass) en een echtgenoot met ass en add (attention deficit disorder): “Men vindt mij een overbezorgde moeder die toch wel een beetje lastig is. Ik ben inmiddels full time bezig met de zorg voor de kinderen, gewoon omdat het niet te combineren valt met een baan. Leraren die er voor open staan hebben minder problemen met onze kinderen.”

19 Puberbrein
COLUMN
Peter Boer

10 De politiek is geschokt door ‘abnormale’ kinderen
In Nederland krijgen te veel kinderen een psychiatrisch etiket opgeplakt. In ieder geval meer dan in andere landen. Uit een onderzoek van opinieblad Elsevier blijkt dat steeds meer kinderen die vallen in het schemergebied tussen normaal en abnormaal, tussen eenzelvig en licht autistisch, tussen druk en adhd het stempel abnormaal mee krijgen. Of zoals Tofik Dibi (GroenLinks) zegt: “Je hoort er tegenwoordig niet meer bij als je kind geen adhd heeft. “

12 Wanneer gaan we inzien dat we allemaal geboren zijn om er bij te horen?
INCLUSIE
Hilde De Clercq

Inclusie is een proces waarover de laatste tijd heel veel gepraat wordt en dat heeft nog een lange tijd te gaan. Letterlijk betekent het ‘ingesloten worden’ en het duidt er op dat mensen met een handicap er bijhoren en dat men er van uit gaat dat ze op alle mogelijke gebieden moeten kunnen deelnemen als volwaardige burgers. Wie zijn wij dat we het eens moeten worden over zoiets fundamenteels? Wie heeft het recht om anderen uit te nodigen om terug ingesloten te worden? Om er terug bij te horen? Wie sluit uit? Wordt het niet de hoogste tijd dat we gaan inzien dat we allemaal geboren zijn om er bij te horen? Visie van een ouder-professional.

16 Wordt het speciaal onderwijs straks afgeschaft?
THEMA
Rein van Dijk is beleidsadviseur van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Vanuit haar landelijke werkgroep stimuleert de VOO alle onderwijsorganisaties om werk te maken van ouderbetrokkenheid. Zij wil team en ouders stimuleren om samen te kijken naar de positie die zij met elkaar willen vervullen binnen school.

18 Nieuw fenomeen in passend onderwijs: het Ouderplatform
THEMA
Ze zijn druk bezig met passend onderwijs, daar in die oude Hanzestad aan de IJssel. Twee interessante initiatieven in Deventer sprongen er uit. Dat was op 25 maart 2009 de oprichting van het Ouderplatform en krap een maand later gevolgd door het Leerkrachtenplatform. Beide platforms stimuleren dat ouders, leerkrachten en andere werknemers betrokken zijn bij en ge•nformeerd worden over de inrichting van passend onderwijs.

21 Binnen het jaar kent het allochtone kind 5000 worden
DE MENING VAN
Bovenschools bestuurder Roel Pots uit Zoetermeer: “Mijn stelling is dat als een allochtoon kind tussen Nederlandse leerlingen zit, dat het binnen een jaar vijfduizend woorden kent. Integratie moet niet alleen plaatsvinden in specifieke wijken; elke wijk moet worden ge•ntegreerd.”

23 Eerst het kind, daarna de papieren van de indicatiestelling
ZAT
Twee jaar geleden begonnen de scholen in Enschede, met instemming en ruimhartige steun van de gemeente, met het inrichten van Zorgadviesteams (Zat). Dat proces verliep gesmeerd. Nu heeft elke school z’n eigen Zat. Door de verschillende disciplines aan ŽŽn tafel, zijn de lijnen kort en kan snel tot actie overgegaan worden. “Een kind met so-advies kan dezelfde dag nog terecht op een so-school in Enschede.”

25 Van ziekenhuisschool naar Educatieve Voorziening
EDUCATIEVE VOORZIENING
“Vorig jaar hebben we 409 zieke kinderen begeleid. De tijdsduur verschilde natuurlijk, soms ben je maanden bezig, soms een paar dagen. Soms begeleid je twee kinderen, soms zijn het er acht op een dag.” Carla Hendriks over ‘haar’ Educatieve Voorziening AMC/VUmc. “Bij een ernstig ziek kind staat alles op z’n kop, alleen de school is nog normaal.”

27 Cošrdinatorennetwerk PO wil verbindingen leggen
PASSEND ONDERWIJS
“We zijn op weg naar passend onderwijs. Overal in het land wordt passend onderwijs uitgewerkt en ingevoerd. Bestuurlijke en beleidsmatige visies zijn ontwikkeld. En nu komt het er op aan om het in de praktijk vorm te geven. Daarin willen wij een rol spelen.”

29 Kom, kijk, lees

Gespot

– RT Touch II Vakbeurs voor Remedial Teaching op 21 september 2009 in Nieuwegein
– Congres over ToM (Theory of Mind) op 23 oktober 2009 in Breda
– Zorg Samen: film over passend onderwijs in ontwikkeling
– Sterke behoefte aan meer ondersteuning bij begeleiding van ZML-leerlingen. Onderzoekster Annette Koopmans (Universiteit Twente) beveelt ontwikkeling van kennisdatabase aan

30 Colofon


30 Kastanje
MEESTER JAN