SpeZiaal — Jrg. 4 (april 2009) Nr. 1

Thema: PASSEND ONDERWIJS

3 Op naar 2011
DE REDACTIE / THEMA
“Passend onderwijs is een aantrekkelijk onderwerp voor ouderavonden, studentencolleges, onderwijstijdschriften …”

4 De lerende aanpak van passend onderwijs / “Er is alles aan gedaan om alle geledingen bij de invoering te betrekken”
THEMA
“De kern van passend onderwijs”, zegt Henk Keesenberg, project-cošrdinator Passend Onderwijs, “is dat voor alle leerlingen de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Dat geldt voor gewone leerlingen en voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijs te volgen.”

6 Hoe Eemland de eerste Experimentregio in het land werd / “We beloven dat er geen kind meer thuis zal zitten”
THEMA
In de regio Eemland wilde men snel komen tot een regionaal Netwerk Passend Onderwijs. “Want”, zeggen ze daar, “bij ons bestaat al een lange traditie van samenwerking tussen een aantal netwerk-partners en met externe partijen als het om de jeugdagenda gaat.”

8 Professioneel handelen als model voor ontwikkeling van passend onderwijs / “Zorgadviesteams hadden een hoog theekransjes-gehalte”
De term verbinden is een kernbegrip in passend onderwijs. De toegevoegde waarde van passend onderwijs ligt in het maken van goede afspraken over de zorgbreedte van de onderwijspartners en de daaraan verbonden handelingsbekwaamheid van het personeel.

10 Zelfcontrole op school, een spannend project dat nieuwe inzichten gaat opleveren / Agressie en antisociaal gedrag leiden tot sociaal isolement
THEMA
Inclusief onderwijs, weer samen naar school en nu passend onderwijs heeft tot doel om het reguliere basisonderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen, ongeacht hun mogelijkheden en beperkingen.

12 De rigide toepassing van indicatiecriteria / Als een kind maar voldoende vinkjes op de turflijst heeft
THEMA
Wil Jaegers
Er is de laatste twintig jaar veel overhoop gehaald in de zorgstructuur van het Nederlandse onderwijs. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw vond het toenmalig kabinet-Lubbers dat de staat van ’s Lands Financi‘n een verdere toename van de explosieve groei van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs niet toestond.

15 De integratieklas van het Vechtdal College in Dedemsvaart / “We zijn hier een beetje apart, we hebben een groot onderwijshart”
THEMA
“Wij zijn acht leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, waarvan zeven van ons het Syndroom van Down hebben. Vanaf de eerste schooldag, in augustus 2008, zijn we ge•ntegreerd binnen het Vechtdal College in Dedemsvaart. We horen erbij op deze school.”

17 Landelijke verenigingen cluster-3 en cluster-4 / “De aaibaarheidsfactor van leerlingen in cluster scholen is maar gering”
THEMA
“Die clusterindeling heeft iets gekunstelds”, zegt Albert Boelen, beleidsmedewerker van LVC3, “je hebt nu ook te maken met kinderen die niet precies in een bepaald cluster passen. Een kind in cluster 3 kan het ook nodig hebben om expertise uit, zeg maar, cluster 4 of cluster 2 te krijgen.”

19 Langzame leerling
COLUMN
Peter Boer

20 Passend onderwijs en de samenwerking met de jeugdzorg / Een psycholoog van jeugdzorg die meedenkt over de aanpak
THEMA
F. Louwersheimer
Er is de afgelopen karen veel ge•nvesteerd in de samenwerking van het onderwijs en de jeugdzorg. Scholen hebben zorgadvies teams (zat) opgericht, bureaus jeugdzorg hebben aandachtsfunctionarissen voor het onderwijs en veel scholen hebben eigen schoolmaatschappelijk werk.

22 Eduwiek staat al bijna in de steigers / Concreet Hoogeveens antwoord op Haags begrip passend onderwijs
THEMA
Het persbericht had iets van triomfantalisme, wij in het Noorden pakken de zaken goed aan: “Het Roelof van Echten College in Hoogeveen, het Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland (RENN 4) in Groningen, het Regionaal Expertisecentrum De 4 Provinci‘n in Meppel, Stichting DREEI in Hoogeveen, het Onderwijscentrum De Twijn in Zwolle en de G.J. van der Ploegschool in Hoogeveen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het gezamenlijk realiseren van huisvesting met als doel het leveren van maatwerk voor elk kind.

24 Ouders over hun positie in passend onderwijs / “Omgang met ouders moet verplicht vak op pabo’s zijn”
THEMA
Marijke van Grafhorst is organisatie-adviseur. En ŽŽn van de twee partners van duo decimo, advies- en redactiebureau in Hilversum. Zij is nauw betrokken bij passend onderwijs. Als beleidsadviseur van Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen, waaronder adhd, dyslexie en pdd-nos, helpt zij mee het beleid van Balans vorm te geven.

26 Investeren in preventie wordt afgeraden – Leidt preventieve ambulante begeleiding tot beter onderwijs?
THEMA
Marlies
Het is lastig uit te leggen aan anderen wat passend onderwijs is of gaat worden. Telkens duiken wel termen op die, dat weten we, linksom of rechtsom met passend onderwijs te maken hebben: ŽŽn loket, integraal indiceren, zorgplicht, inclusiever onderwijs.

28 Gert van Leeuwen uit Opheusden over zijn hulpklas / “Er zijn mensen met idealen nodig; zonder gaat het niet”
THEMA
“Wij hadden al bij invoering van weer samen naar school het idee van een hulpklas opgezet. Het was een klas waar kinderen met een sbo-indicatie naar toe konden. Daar zijn we in 1992 mee begonnen.”

30 Colofon


30 LEES
“Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs”

31 Afkortingen
JARGON