SpeZiaal — Jrg. 3 (november 2008) Nr. 4

Dit nummer is niet op papier, maar alleen digitaal uitgegeven.
De (‘full-tekst’) toegang hiertoe is mogelijk met de bij het abonnement behorende inlogcode.


Thema
:
VMBO

o Vensters op de toekomst van het vmbo
Eindadvies Adviesgroep vmbo

o Scholingsboulevard: Nieuwe school voor vmbo en mbo in Enschede
Maatschappelijke stage als speerpunt

o De drie factoren voor het welslagen van ŽŽn loket
Gesprek met Kees Kuijs en Aleid Schipper, adviseurs WEC-Raad

o VSO Rotterdam ontwikkelt verder
Project Robuust VSO

o Bevorderen dat kinderen zich ontwikkelen tot betrokken en zelfstandige volwassenen
Leefstijl: een onderwijsprogramma voor normen en waarden dat al sinds 1989 aangeboden wordt aan het primair en voortgezet onderwijs. Het is ontwikkeld in de Verenigde Staten.

o Dam opwerpen tegen groei probleemjongeren
Een debat

o Groen licht voor een baan
Directeur Augustinus College Amsterdam Zuidoost over het VM2-project

o “Ons doel is dat een zorgleerling zijn diploma haalt en doorstroomt naar het mbo”
Zorg behoorlijk opgetuigd bij AOC Oost in Twello

o De Puta Madre 69: schokkend of modieus?
Ivo Mijland
Sinds enkele jaren is een nieuw kledingmerk populair onder leerlingen: De Puta Madre 69

o Onderwijs als vind- en werkplaats van problemen
Jos Derksen
Het vmbo heeft te kampen met een negatief imago. Het wordt vaak bestempeld als het `afvalputje’ van de maatschappij. Terecht of onterecht?

o Meedoen en meedelen met taal
Marjan Elzer, Coosje Constandse-van Dijk & Maryam Mildenberg
Onderwijs kan zich nauwelijks genoeg rekenschap geven van het feit dat kinderen met ernstige taalproblematiek meer mee willen delen dan ze kunnen en dat deze kinderen anderen niet of onvoldoende begrijpen. Taal- en spraakmoeilijkheden zijn frequent de oorzaak van frustratie en communicatienood, ervaren door de kinderen maar ook door hun ouders, leerkrachten en andere partners in de communicatie. Hierdoor wordt de voorwaardelijke relatie tussen taalvaardigheid, communicatie, emotionele en sociale ontwikkeling en cognitie bedreigd. Voor kinderen met esm, ernstige taal- en spraakmoeilijkheden, is de rol van de opvoeders dan ook cruciaal. Het werken aan wederkerigheid in de communicatie is van het grootste belang omdat de intentie tot communiceren, voor kinderen met communicatienood, de toegang is tot kennisverwerving.

o Goed nieuws uit het Friese vmbo
Jan Dijksma
– Sport als cement voor nieuwe richting Liudger
– ‘Natte’ opleiding voor aanstaande matrozen
– Fluitend timmeren in kleine school Kollum
– In volle vaart door vmbo en mbo naar hbo
– Ontmoetingsschool

Rubrieken

o Vmbo sterk in ontwikkeling
De Redactie

o Verschillen
Column
Peter Boer

o
Afkortingen
JARGON
Dit keer: Vmbo, BB, KB, GL, TL, Mbo, Po, Vo, Rebound, Praktijkonderwijs, ROC

o Orde gevraagd
GESPOT
Lees, doe of kijk