Pedagogische Studiën — Jrg. 98 (december 2021) nr. 4

…ndaard examenduur conditie, verbeterde de getrainde groep (n=23) zijn time-management strategieën meer dan een ongetrainde groep (n=23) en presteerde op die manier in beperkte mate ook beter in de langere examenduur conditie. Daarnaast werd in een experimentele opzet voor het eerst de effectiviteit van de aanpassing ‘apart examenlokaal’ nagegaan. De resultaten op een gesimuleerd examen en belevingsvragenlijst toonden zowel voor studenten met als z…

Kindcentrum BBMP — (oktober 2021) nr. 5

…graag de vinger aan de pols met afspraken en werkinstructies die door het management worden bepaald. Vanuit de overtuiging dat teams vaak goed weten waar verbeterpunten liggen, heeft de ontwikkelgroep PiB-kinderopvang een digitale omgeving gemaakt voor zelfevaluatie. Pedagogische praktijk in Beeld helpt om doelgericht naar de kwaliteit van de pedagogische praktijk te kijken. 24 Een waardevolle LAT-relatie Tegenwoordig beschikt bijna iedere kinder…

Management Kinderopvang — Jrg. 27 (augustus 2021) nr. 4

08 Toekomst sector Stakeholders reageren op het SER-advies en de toekomstvisie uit het Sardes-rapport. 18 Medewerkersreis Een methode om de relatie tussen werkgever en werknemer te versterken. 22 Serie boven het maaiveld Deze editie: de antroposofische opvang De Geheime Tuin 26 Gezonde leefstijl Kun je met ouders samenwerken aan een gezonde leefstijl voor kinderen? Volgens Kenniscentrum Sport en Bewegen zijn daar voldoende argumenten voor. 29 Sam…

Management Kinderopvang — Jrg. 27 (april 2021) nr. 3

08 Jeugdhulp Samenwerking: de kosten versus de opbrengsten. 12 Buiten de boot Gerdi Meyknecht over zorgkinderen die worden weggestuurd. 14 Toekomst gastouderopvang Kwaliteit en handhaving 18 Serie boven het maaiveld Deze editie: Het Limburgse Natureluur 22 Expertisecentrum Yvette Vervoort kijkt terug op anderhalf jaar Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang. 26 Duurzaamheid Inspiratie van onze Vlaamse buren 30 Gezonde kinderopvang St…

PO Management — Jrg. 8 (april 2021) nr. 16

…standen Kwaliteit 10 Bestuursmodule IEP laat zien waar ontwikkelruimte zit Management 13 Schoolleiders aan het woord: Ben jij al bezig met volgend jaar? 30 ‘Leren Anders Organiseren’ wint terrein 35 Hoe breng je als schoolleider alle recente ontwikkelingen bij elkaar in een samenhangend plan 43 Stichting Kerobei over het Rijnlandse model: meer voldoening voor leerkrachten Onderwijs & ICT 46 Kunstmatige intelligentie in de klas volgens Charles Wood…

Management Kinderopvang — Jrg. 27 (april 2021) nr. 2

08 Gratis kinderopvang De branche denkt een stuk genuanceerder over ‘gratis’ kinderopvang dan de landelijke politiek 12 SMI De gemeentelijke willekeur in het toekennen van de sociaal medische indicatie; kinderen vallen tussen wal en schip. 18 Serie boven het maaiveld Deze editie: Het Limburgse Natureluur van Aukje Vlaanderen. 22 VE Sinds een half jaartje zijn gemeenten verplicht om 960 uur VE te bieden aan doelgroeppeuters. De stand van zaken en…

Management Kinderopvang — Jrg. 27 (februari 2021) nr. 1

08 Toeslagenaffaire Gjalt Jellesma en Felix Rottenberg blikken terug op de verhoren van de Tweede Kamercommissie 12 Bedrijfsvoering Zijn er verschillen in bedrijfsvoering tussen profit- en non-profitorganisaties? 16 Talenten volgens de Vlaamse pedagoog LukDewulf heeft elk kind bakken talent. Als je dat benoemt, krijgt een kind een beter zelfbeeld en meer kansen op een mooie toekomst. 22 Babyopvang Een analyse van ‘oude’ LKKresultaten geven verras…

Management Kinderopvang — Jrg. 26 (december 2020) nr. 7

…35 Covermodel 36 Leiderschap Loes van Wessum vroeg tijdens het Jaarcongres Management Kinderopvang welk type leiderschap de aanwezigen vooral hanteerden. Ze lardeert de antwoorden met adviezen. 39 Berichten van BOinK 40 Ouders Hoe zorg je ervoor dat je het lijntje met ouders goed bewaakt nu de breng- en haalmomenten door corona zijn versoberd? 42 Serie Boven het Maaiveld Dit nummer: BSO Buiten in Baarn begon De Buitenwinkel. 45 Uit de ivoren toren…

PO Management — Jrg. 7 (november 2020) nr. 15

…liteit 46 Hoe ontwikkel je als schoolleider een visie op kleuteronderwijs? Management 10 Juist nú het schoolleidersvak op de kaart zetten 19 Schoolleiders aan het woord: Wat heeft het onderwijs geleerd van de coronacrisis? 36 Hoe geef je als schoolleider succesvol leiding aan veranderingen? Onderwijs & motivatie 06 CBS De Ark: verrijking voor álle kinderen Onderwijs & ICT 25 Lessen uit de lockdown Professionalisering 42 De PDCA-cyclus van nascholi…

Management Kinderopvang — Jrg. 26 (november 2020) nr. 6

04 In het kort Nieuws 10 Naar publieke financiering De tijd lijkt rijp voor een ander financieringsstelsel voor de kinderopvang. Drie meningen. 14 Cortisol Nieuw buitenlands onderzoek werpt een ander licht op cortisolwaardes van jonge kinderen. 17 Uit de media 18 Babyopvang Marije Magito waarschuwt voor onderprikkeling van baby’s in verticale groepen. 21 Gesignaleerd 22 Diversiteit Tweede aflevering: hoe veranker je diversiteit in je hele organis…

Katern Plus — nr. 5 ( maart 2020)

…isch voor routine. 60 Anticiperen, flexibel zijn en bewegen Wat voor soort management is nodig binnen het voortgezet onderwijs om innovatief te kunnen blijven? Henk Volberda schreef Innovatie Jij.nu 07/27/47 Dit heb ik geleerd Drie oud-deelnemers van een leergang of traject van de VO-academie vertellen hoe zij de opgedane kennis en vaardigheden gebruiken in hun werk. En verder 12 Curriculum.nu: ‘Sporten is meer dan een leuke les’ 22 Welk leidersch…

Management Kinderopvang — Jrg. 26 (september 2020) nr. 5

…nhek, Van Osch en Rikken lichten toe. 35 Column Peter van Zijl 36 Reputatiemanagement Hoe pak je als kinderopvangmanager een crisis aan? Tips van Marieke Quant. 38 KC Warande Een opmerkelijk IKC in Lelystand. Met vallen en opstaan op zoek naar de juiste invulling van de organisatie. 43 Berichten van BOinK 44 Serie toezicht Drie onderzoeken onder de loep waaruit blijkt dat het systeem van toezicht en handhaving rammelt. 47 Goeie oude tijd? Prenten…

Management Kinderopvang — Jrg. 26 (juli 2020) nr.4

04 In het kort Nieuws 10 Samenwerking Tijdens de coronacrisis bleek er een flinke kloof tussen onderwijs en kinderopvang. De samenwerking verliep moeizaam. 13 Uit de media 14 Boekrecensie 15 Gesignaleerd 16 Toekomst Het advies van Platform Toekomst van de Arbeid brengt kinderopvang als basisvoorziening weer een stapje dichterbij. 22 Serie Boven het maaiveld Dit nummer: kleinschalige kinderopvang in Gelderland, opgezet door Walter van Hardenberg e…

Management Kinderopvang — Jrg. 26 (mei 2020) nr. 3

04 In het kort Nieuws 10 Samensturing Samensturing is een nieuwe trend: managers en teams zijn samen verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. 13 Uit de media 14 Boekrecensie 15 Gesignaleerd 16 GGD Een serie artikelen over toezicht en handhaving. Dit nummer: de bovenwettelijke eisen van de GGD-inspecteur. 21 Covermodel 22 Serie boven het maaiveld Dit nummer: Buitenkans Kinderopvang in Amsterdam Noord 26 Lerend netwerk Leidinggevenden zijn met e…

PO Management — Jrg. 7 (april 2020) nr. 14

…aap Verouden (Day a Week School): ‘Alle kinderen willen uitgedaagd worden’ Management 24 Onderwijs anders organiseren? 7 aanbevelingen voor een zorgvuldige implementatie 38 Hoe ontwikkel je een duurzaam integraal kindcentrum? Motivatie 41 De echte reden voor verandering is: beter onderwijs voor onze leerlingen Opinie 6 Marion Vliegenthart: ‘Remedial teaching verdient een plek op school’ Professionalisering 32 Master Passend Meesterschap focust op…

Management Kinderopvang — Jrg. 26 (maart 2020) nr. 2

04 In het kort Nieuws 10 Kwaliteit Uit de meest recente kwaliteitsmonitor (LKK) blijkt dat het goed gaat met de kwaliteit van de opvang. En dat Nederland internationaal aan de top zit. 13 Uit de media 16 Serie duurzaam In de serie over duurzame kinderopvang nu aandacht voor het binnenklimaat. 19 Gesignaleerd 20 Babyopvang Tinteltuin experimenteert met excellente babyopvang. De pilot beviel zo goed dat de werkwijze over de hele organisatie wordt u…

Management Kinderopvang — Jrg. 26 (Februari 2020) nr. 1

04 In het Kort Nieuws 10 GGD GHOR De implementatie van de Wet IKK blijkt de uitvoering van het toezicht te bemoeilijken. Volgens de teamleider van het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang GGD GHOR is het vooral een kwestie van wennen. 15 Uit de media 16 Adviezen Gunning: de gevolgen Veel van de adviezen van commissie Grunning zijn omgezet in wetgeving. Maar in de praktijk is nieuwe wetgeving vooral voor de bso’s onwerkbaar en contraproductief,…

Management Kinderopvang — Jrg. 25 (December 2019) nr. 7

04 In het Kort Nieuws 10 Pedagogisch coach De precieze invulling van de functie pedagogisch coach is redelijk vrij, maar dat roept weer vragen op. Wat mag wel en wat niet? 13 Q&A Ellen Radstake van Radar Advies, reageert op stellingen en vragen over de inzet van de pedagogisch coach. 15 Uit de media 16 De Stint-affaire De Stint staat nu ruim een jaar aan de kant. Hoe kijkt de sector terug? 19 Gesignaleerd 21 Covermodel 22 Maaiveld Dit nummer: Boe…

PO Management — Jrg. 6 (november 2019) nr. 13

…n effectieve les nodigt leerkrachten uit tot zelfreflectie op hun lesgeven Management 14 Burnout Bullshit: ‘De tools worden je niet gegeven, je ontdekt ze zelf’ 22 Karin van Wolferen over goede begeleiding van zij-instromers 61 Is jouw team krachteloos? Zo verbeter je de teamvitaliteit Professionalisering 06 Schoolleidersregister: ‘Herregistratie kan in drie middagen’ 15 Hannah Bijlsma springt in de bres voor academische leerkracht 36 Marlon van d…

Management Kinderopvang — Jrg. 25 (November 2019) nr. 6

04 In het Kort Nieuws 10 VVE Vanaf 1 augustus gaat het nieuwe peuterstelsel van start. Hoe gaan gemeentes en organisaties het verplichte aanbod VVE aan risicopeuters vormgeven? Buitenhek schetst zes mogelijke scenario’s met de voor- en nadelen. 15 Uit de media 16 Ferre Laevers De Vlaamse hoogleraar Ferre Laevers ziet welbevinden en betrokkenheid van kinderen als de ultieme indicatoren van pedagogische kwaliteit. 20 Bzzzonder Een heel bijzondere o…

Management Kinderopvang — Jrg. 25 (September 2019) nr. 5

04 In het Kort Nieuws 10 Norlandia Wie schuilt er achter Norlandia? Een durfinvesteerder? Of een sociale organisatie? 15 Uit de media 16 Serie IKC Een blik achter de schermen bij twee bijzondere IKC’s: het Talent in Lent (Nijmegen) en Mondomijn (Helmond). 20 GGD: meer duidelijkheid Vooral onderdelen uit de Wet IKK zorgen voor veel problemen bij de inspectie. inmiddels is er meer duidelijkheid over het toezicht op o.a. clusteren en de 3-uursmaatre…

Management Kinderopvang — Jrg. 25 (Juli 2019) nr. 4

04 In het kort Nieuws 10 GGD Vijf kinderopvangorganisaties komen in actie tegen de willekeur van GGD-inspecties. Ze publiceren hun position paper en lichten dit toe in een artikel. 16 LPK stopt Het Landelijke Pedagogenplatform Kinderopvang houdt op te bestaan. Simon Hay en Erna Reiling blikken terug. 19 Uit de media 20 Bkr bij baby’s Tweede deel uit de serie: van verticaal naar horizontaal. 22 Talentencentrum Het Talentencentrum in IJsselmonde ga…

De Nieuwe Meso — Jrg 6 (Juni 2019) nr. 2

…verzuim, een uiterst negatieve sfeer, een klantonvriendelijke cultuur, een management zonder enige greep. Pogingen om daar verandering in te brengen werkten niet of soms zelfs averechts. Verwondering daarover was voor organisatieadviseur Joost Kampen in 2005 de aanleiding om in de onderzoeksliteratuur op zoek te gaan naar oplossingen voor hardnekkige organisatieproblemen. 84 Boek: Now we’re talkin Victor van Toer 86 Macht speelt Leidje Witte Macht…

PO Management — Jrg. 6 (april 2019) nr. 12

…it 58 Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbestendig Management 18 Werkdrukgeld gaat vooral naar extra handen 24 Arjan Baak zet met vakleerkracht school in beweging 27 Schoolleiders aan het woord: welk punt geven schoolleiders het schoolleidersregister? 53 Regionaal Transfercentrum Transvita: ‘We maken de route naar het onderwijs voor kansrijke mensen zo gemakkelijk mogelijk’ 56 Andy Hargreaves verbindt vriend en vijand Onder…

PO Management — Jrg. 5 (november 2018) nr. 11

…ns allemaal 26 Juf Bianca: ‘Kleuteronderwijs mag meer aandacht krijgen van managementteams’ 29 Kindgericht onderwijs vraagt inzicht in het leerpotentieel van kinderen 35 Erno Mijland: Verbindend leiderschap 36 De flexibele collegezalen van Nyenrode 38 NOT 2019: ‘Voor beter onderwijs’ 42 Fred van den Eerenbeemt: ‘Met een growth mindset komt ieder kind tot leren’ 46 Plaats denkkaders John Hattie top of mind 48 De flexibele school 50 INNOVO Academie:…

Bij de les — Jrg. 15 (september 2018) nr. 1

…o-route Esmee Droog Er zit een stijgende lijn in de druk die ouders op het management van vo-scholen én hun kinderen uitoefenen om na het vmbo de havo te gaan volgen. Het mbo wordt als ‘minder’ beschouwd en de havo wordt gezien als een betere voorbereiding op het hbo. Maar veel vmbo-leerlingen passen niet goed bij de manier van leren op de havo. 12 Goede selectie houdt rekening met meer talenten Sebastiaan Steenman Sinds de afschaffing van gewogen…

Schooljournaal — (23 september 2017) nr. 11

…staking 5 oktober 16 ‘Ik voel vertrouwen, dat scheelt in werkdruk’ Minder management, meer handen in de klas 18 Ouders op scholen steeds veeleisender Uitkomst onderzoek: beste oplossing nog steeds goed gesprek 24 Schoolkringen reddingsboei kleine school Experiment: groepjes kleine scholen slaan handen ineen 26 ‘Eigenlijk vind ik dit best leuk werk’ Vmbo-school maakt leerlingen vertrouwd met ouderenzorg Rubrieken 07 Volgens mij 08 Column Loek Schu…

PO Management — Jrg. 5 (april 2018) nr. 10

06 Stichting Quadraten is de verzuiling voorbij 10 Het belang van de Centrale Eindtoets 15 Herman Bijsterbosch over sturen op onderwijskwaliteit 19 Ursie Lambrechts: Scherp zijn en blijven 20 Besturen bereiden zich samen voor op de AVG 22 Esther van Wageningen: ‘Het moet gaan om dat wat je wilt leren en dat wat je wilt weten om jezelf verder te ontwikkelen’ 27 Erno Mijland: Buiten de lijntjes 28 Ton Leeggangers: ‘Een goed pedagogisch klimaat is o…

Kind en Adolescent Praktijk — Jrg. 16 (december 2017) nr. 4

…aan met ernstig probleemgedrag bij pleegkinderen: Effectiviteit van parent management training oregon voor pleegouders Dr. A. M. Maaskant, Dr. F. B. Van Rooij, Drs. L. Jansen, prof. Dr. G. J. Overbeek, Em. prof. dr. J. M. A Hermanns Geheugen Anneke Eenhoorn De dwangstoornis: optellen en aftrekken in de dsm Prof. dr. Else de Haan Snel in actie komen bij een vermoeden van autisme: de beste aanpak om ass bij jonge kinderen vast te stellen Dr. E. M. A…

PO Management — Jrg. 4 (november 2017) nr. 9

06 Jos de Blok: ‘Ieder kind heeft kwaliteiten, probeer die te vergroten.’ 09 Herman Bijsterbosch over de kwaliteit in beeld 14 De 4 sleutels voor een effectieve les 20 10-14 onderwijs: waar begin je dan? 23 Schoolleiders aan het woord: Staken we alleen voor het geld? 26 Oefenweb-programma’s: ontstaan uit onderzoek en bewezen adaptief 31 Wat leerlingen nodig hebben om betrokken te kunnen zijn 33 Ursie Lambrechts: Stimulans 34 TALIS 2018: Schoollei…

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >