Schooljournaal — (juli 2015) nr. 11

02 Brieven
04 De leerlingen
06 Journaal
06 ‘Onderwijs moet door het Rijk worden bekostigd ‘
Zorgen SP-kamerlid over supergift ICT-bedrijven aan Rotterdamse school
08 Column Joany Krijt
13 Column Jan Bijstra
14 ‘Je wilt wel alles, maar je kunt niet alles’
Passend onderwijs stuit op haar grenzen
16 ‘we woorden als nakijk machines behandeld’
Andere wijze van corrigeren frustreert docenten
19 Column Marlies Sietsma
20 Werk en recht
21 Vraag antwoord
22 ‘Bezoek aan huis geeft ons een logistiek probleem’
Kanttekeningen pleidooi voor huisbezoeken
24 ‘We doen meer dan van ons gevraagd wordt’
Werkdruk voortgezet onderwijs moeilijk te drukken
28 ‘We proberen de angst weer draaglijk te maken’
Nieuwe aanpak schoolweigeraars hoopvol
31 Agenda
31 Berichten
33 Column Ruud Kooistra
34 ‘Als je niet goed bijhoudt, wordt het een drama’
Geheim succesvol klassenmanagement onthuld
36 Cursussen
39 Contact CNV onderwijs