Schooljournaal — (4 februari 2017) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar

07 Discussie over verplichten ouderbijdrage
‘Als ouders niet betalen worden hun kinderen uitgesloten’

10 ‘De jeugd is redelijk verrechtst’
Het onderwijs en de Kamerverkiezingen

14 Vijftig zieke leraren per dag minder
‘We verwachten niet dat iemand doorgaat tot hij neervalt’

18 ‘Dit nooit misbruiken om kinderen uit te sluiten’
Debat over 100 jaar vrijheid van onderwijs

24 ‘Als ik hier rondloop, denk ik: “Woeh”’
Utrechtse Jaarbeurs barst van energie tijdens NOT 2017

26 ‘Schaduwonderwijs moet uit schaduw’
Toename commercieel aanbod van bijles en huiswerkbegeleiding

34 Fabels overgang basis- naar voortgezet onderwijs
Wat mag de middelbare school allemaal vragen over mijn leerling?

Rubrieken
04 De klas
07 Volgens mij
08 Column Loek Schueler
17 Column Esther Singer
20 Vraag antwoord
21 Werk en recht
23 Column Jan Bijstra
29 Berichten
31 Column onderwijsdienstverlening
32 Agenda
36 Cursussen
39 Contact en onderwijs