Schooljournaal — (1 september 2018) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

06 ‘Probleem terug bij sector, maar zonder middelen’ : ouwe koeien uit de sloot lijkt oplossing ministers voor lerarentekort

10 Ik kan geen griepgolf meer opvangen’ : scholen redden formatie met kunst- en vliegwerk

14 ‘Deze mensen kunnen echt wel wat’ : deelnemers zijinstroomopleiding pabo meteen voor de klas

16 ‘We kunnen zo meer diepgang bieden’ : meer rust door twee lesuren per dag op VO-school Amsterdam

18 Van zweeptollen tot klikklakballen : rages door de jaren heen in Nationaal Onderwijsmuseum

24 ‘We kunnen onze ogen niet sluiten voor risico’ : adviseur crisisbeheersing: afblazen schoolshootoefening spijtig

26 ‘Burn-out leerde mij anders in het leven staan’ : juf weet hectisch gezinsleven en drukke baan te combineren

34 Petitie CNV tegen Wet arbeidsmarkt in balans Vast contract onzekerder, fl xwerkers niet beter beschermd

Rubrieken

04 De juffen
08 Column Loek Schueler
20 Werk en recht
21 Vraag antwoord
23 column Vera Koppenrade
28 Column Susan van Raamt
29 Berichten
31 Vereniging
32 Agenda
33 Vereniging
36 Cursussen
39 Contact CNV Onderwijs