Schoolbestuur — Jrg. 34 (oktober 2014) Nr. 6

Schoolbestuur is volledig digitaal beschikbaar: PDF

4 Erik Borgman: School moet een plek zijn waar op je gewacht wordt.

Erik Borgman

Erik Borgman is gastspreker op VKO Identiteitsdag op woensdag 12 november 2014. Hij signaleert dat van scholen verwacht wordt ‘ dat ze  min of meer hetzelfde zijn.’ Hij heeft kritiek op dit ‘formatdenken’ Zijn wens is ruimte aan de leerlingen te gunnen.

08 De veilige en gezonde school: de leraar is geen automaat

Nico Dullemans

Ruimte inperken ter wille van effectiviteit en efficiëntie, je moet daarmee oppassen. Instabiliteit van werkprocessen kan verergeren als aan de menselijke factor onvoldoende betekenis wordt toegekend.

10 Spijkerbroek tegenover hoofddoek

Jan van Oers

Volgen historicus Bram Mellink is geloof in het vrije individu op een groepscultuur gebaseerd van waaruit we de andere de maat nemen. We voelen ons al snel in onze sociale veiligheid bedreigd.

20 AUGpop geeft leerlingen zelfvertrouwen

Gerrit-Jan Meulenbeld

Het Augustinianum in Eindhoven heeft een opvallende buitenschoolse activiteit: AUGpop. Dit is al vijftien jaar gaande en gedurende het schooljaar zijn er ongeveer dertig bandjes waarin ook oud-leerlingen spelen.

DIT NUMMER

7 Mensenschool: Dick Wijte over monsterlijke beeldvorming

12 Karin Melis: Over mensen die apart worden gezet.

14 Thema Interview: Gedragswetenschapper Reint Jan Renes over impulsen en ratio

17 School en geloof: Het jubileum van de Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs.

18 VKO-penning 2013: Het Alfrink College, een terugblik van rector Hans Timmermans

22 Thema interview: Anti-pestprogramma Taakspel. Een toelichting van Ria van der Sar

24 Om verder te lezen: drie publicaties over vieren op school

26 Jurisprudentie: Sociale veiligheid: ook pestende leerlingen beschermen

28 De Lobby: Een duivels pact met de overheid

30 Corbulo College