Schoolbestuur — Jrg. 26 (mei 2006) Nr. 4

4 Zou onderwijsvrijheid niet geradicaliseerd moeten worden?
Nico Dullemans
Interview met Paul Frissen

8 Het beheren voorbij in het voortgezet onderwijs
Nico Dullemans
Bezielen en kiezen -voorjaarscongres Bond KBVO

10 Het centraal examen is als het koningshuis
Gerrit-Jan Meulenbeld
Interview met Theo Brok en Titus Al

16 Leven lang leren wettelijk geregeld! -Jan Harms
De Wet Beroepen in het Onderwijs

19 Uitnodiging voor schoolbesturen en schoolleiders: doet u mee aan het pilotproject Schoolontwikkeling en innovatie van de Bond KBO?
Joanneke Niels

20 Operatie invoering persoonsgebonden nummer po is nu echt van start
Truus Groenewegen

22 Skolefritidsordninger in Arhus: een beschrijving van het Deens kinderopvangmodel
DOSSIER KINDEROPVANG
Sabrina Waltmans
Deense toestanden in Nederland? Motie Van Aartsen/Bos: stand van zaken

28 Je moet er een typ voor zijn
Petra Kalee en Anje Margreet Woltjer
Portret van een school voor speciaal onderwijs: De Antoniusschool in Castricum

32 Meer aandacht voor cultuureducatie op school
Peter Gramberg

34 Speciaal onderwijs verdwijnt niet helemaal
Anje-Margreet Woltjer en Joanneke Niels

38 Waarde(n)vol katholiek onderwijs?
Agda Wachter
Sjors de Wolff is directeur van katholieke basisschool Ik Klimmerbled in Sint Nicolaasga en heeft voor het afronden van zijn studie een onderzoek gedaan naar de waarde(n) van het hedendaags katholiek onderwijs

IN IEDER NUMMER:

7
COLUMN Bond KBO
8 Bond KBVO nieuws
13 Onderwijsheid – IdeeĀ‘n en inzichten uit de praktijk
Girlsday, griezelen in een slooppand. Rond Girlsday, de 4e donderdag in april gaan meiden in heel Nederland op techniekexcursie
14 Bond KBO nieuws
18
COLUMN Bond KBVO
27 De keuze van
30 Annemieke
31 De Eenpitter
SKVO De Breul
37 Buitenom
40 Korte berichten
41 Jurisprudentie
42 Punt uit