Schoolbestuur — Jrg. 25 (oktober 2005) Nr. 7

4 De invloed van opvoeding wordt zwaar overdreven
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
“De invloed van opvoeding, van ouders, maar ook school, wordt sterk overdreven”, zegt Jan Janssens, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “Aanleg bepaalt veel meer de ontwikkelingskansen van kinderen. De manier waarop ouders met die aanleg omgaan is wel van belang.”

8 De school als sorteerhoed
ACHTERGROND
Peter Gramberg en Kathleen Torrance
Het actief betrekken van ouders en jongeren bij de school is een steeds belangrijker taak. Scholen kunnen veel meer gebruik maken van de bestaande betwerken van leerlingen en ouders en deze contacten ook zelf in het leven roepen of versterken. De Onderwijsraad geeft in het advies ‘Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs’ aanbevelingen om deze taak uit te bouwen. Bovendien komen er ook financi‘le middelen beschikbaar waar scholen hun voordeel mee kunnen doen. Maar een simpel idee als een kopje thee in de klas hoeft niet veel te kosten.

12 Stop dat appl op ouders
INTERVIEW
Maaike Miedema
“Het is heel goed voor individuen in deze samenleving om zelfstandig te zijn. Het is je plicht om je maatschappelijk te ontwikkelen en om een betekenis voor de maatschappij te hebben die verder gaat dan alleen het opvoeden van kinderen. Deze samenleving moet er op ingericht zijn om dit voor beide partners mogelijk te maken”, vindt voorzitter van de Nederlandse Gezinsraad Marjet van Zuijlen.

19 Samen school maken
THEMA
Joanneke Niels, Janny Wolters en Nico Dullemans
Het lijkt een open deur, iets dat volkomen logisch is. Als je kijkt naar wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen, wat ligt er dan meer voor de hand dan dat ouders en school gezamenlijk optrekken? Zij hebben immers een gemeenschappelijk belang, namelijk optimale omstandigheden scheppen voor de ontwikkeling, de motivatie en het leren van kinderen.

28 De school kan niet alles
INTERVIEW
Alinda de Beus
“We moeten niet de indruk wekken dat alle maatschappelijke ontwikkelingen afbreuk doen aan de ontwikkeling van kinderen”, aldus Irene van Kesteren, directeur van de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders in gesprek met Vincent Tol, schoolleider van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam over de gezamenlijke opvoedingstaak van school en ouders.

32 ‘Het onderhouden van bekwaamheid hoort er gewoon bij’
ACHTERGROND
Rob de Blok
Bekwaam zijn is ŽŽn ding, bekwaam blijven is nog iets anders. Zeker in een school die zich voortdurend vernieuwt, is het papiertje waarmee een docent ooit is aangenomen geen garantie dat hij of zij nog altijd voldoet aan de eisen van het vak. Dat hoeft niet erg te zijn als de school zich inspant iedereen bekwaam te houden. Dat is precies de kern van de Wet BIO (Wet Beroepen In het Onderwijs), de vorig jaar aangenomen wet waar een minimumpakket van bekwaamheidseisen in het onderwijs bij hoort.

EN VERDER:

7 Vooruitzien
COLUMN
Theo Joosten

10 Bond KBO nieuws
NIEUWS
– Sturen op de toekomst.

11 De keuze van…
Rob Smeulders, Directeur Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk.
Ruud de Jong

16 Bond KBVO
COLUMN
Jan Reulen
– Water en vuur dragen.

27 Onder-wijs-heid
– Ontdeknet haalt experts in de klas.

33 Buitenom
– Groter.

35 De EŽnpitter
– Proef op de som.

36 Bond KBVO nieuws
NIEUWS
– Sectororganisatie voortgezet onderwijs bijna een feit.

38 Annemieke
– Kleuterspeelgoed.

39 Jurisprudentie
Nathalie Weterings
– Onbereikbare werknemer.

40 Korte berichten
– Grenzen verleggen in Cyberspace
– Inclusief denken en handelen in het onderwijs
– Mysteries bij veranderen

41 Punt Uit
– Make-a-game
– Derde Kamer der Staten-Generaal
– (H)eerlijk eten.

42 Agenda