Schoolbestuur — Jrg. 25 (mei 2005) Nr. 4

4 Toezicht: handen op de rug en toekijken
INTERVIEW
Alinda de Beus
Het implementeren van een raad van toezichtmodel wordt binnen het onderwijs veelal gezien als dŽ succesfactor voor kwalitatief goed besturen. Jacques Gerards, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, nuanceert dit beeld en waarschuwt het onderwijs voor overhaaste beslissingen.

10 ‘Owners’ bepalen bestaanrecht katholiek onderwijs
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
Richting en ruimte geven. Daar gaat het om bij ‘goed bestuur’, zegt expert Jan Maas. Hij is de Nederlandse vaandeldrager van de Amerikaanse pionier op dit gebied, John Carver. Alleen bordjes verhangen lost niets op. Volgens Dick Krom, voorzitter van het college van bestuur van de stichting Tabijn gaat het om de juiste rolopvatting. Dat is een lang zoekproces.

14 Sportieve scholen timmeren aan de weg
SPORTEN EN LEREN
Wilko Voordouw
Wat hebben polsstokhoogspringer Rens Blom, voetballer Kevin Hofland en zwemster Inge de Bruijn met elkaar gemeen, behalve dat ze alle drie doorgedrongen zijn tot de top in hun tak van sport? Antwoord: Ze genoten hun middelbare schoolopleiding op een zogenaamde Loot-school. Dat zijn scholen waar jonge, talentvolle sporters hun opleiding op harmonieuze wijze kunnen combineren met hun groei als topsporter.

18 De overheid komt naar de scholen toe
ACHTERGROND
Scholieren beseffen het nauwelijks, maar de overheid is de grootste werkgever van ons land. Met het project Overheid voor de Klas willen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ) en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) hen op de hoogte brengen van de mogelijkheden om te werken bij de overheid.

19 Goed bestuur
THEMA
Maaike Miedema e.a.
De discussie over ‘goed bestuur’ in het onderwijs is nog jong. De zorg- en welzijnsector worstelen al langer met de vraag hoe je ‘het beste’ bestuurt en hoe toezicht gehouden kan worden in en op een organisatie die met publieke gelden bekostigd wordt, maar toch concurrerend en effici‘nt moet functioneren. Een voorbeeld uit de kinderopvang en twee uit het onderwijs.

30 De Pioniers van Lumpsum
ACHTERGROND
Ilse Bakker en Joanneke Niels
Vanaf eind januari 2005 kan het simulatiespel ‘De Pioniers van Lumpsum’ worden gespeeld door besturen, bovenschools management en directies. Onder leiding van speciaal getrainde spelleiders kunnen deze groepen kennismaken met praktijksituaties die kunnen ontstaan bij het werken met lumpsumfinanciering. Deze situaties hebben betrekking op verschillende rollen in het proces, de beslissingen die genomen moeten worden en de verschillende manieren van onderhandelen daarover.

32 Degelijk onderwijsbestuur
COMMENTAAR
Nico Dullemans

33 Identiteitsdag Bond KBO
IDENTITEIT

36 Examens Voortgezet Onderwijs
COMMENTAAR
Freek Pardoel
De KVBO is voorstander van meer leerling gericht onderwijs. Bij leerling gericht onderwijs passen leerroutes afgestemd op de leerling zelf en een meer leerling gebonden afsluiting. Voor leerlingen dienen belemmeringen die een vloeiende doorstroming naar het vervolgonderwijs in de weg staan, te worden opgeruimd. Daarbij horen een meer leerling- en schooleigen inrichting van lesstof en examinering, een flexibele afsluiting van het Centraal Examen en meer ruimte voor het afronden van de leerstof in het schoolexamen.

EN VERDER:

8 Bond KBO nieuws
NIEUWS
– Belangenbehartiging Bond KBO onvoldoende zichtbaar

9 ‘Be-sturen’
COLUMN
Theo Joosten

13 De keuze van … Jan Hendricks
Ruud de Jong
Jan Hendricks is voorzitter algemene directie stichting Trevianum Scholengroep te Sittard

27 Onder-wijs-heid
– De studiementor helpt bij de studiekeus

28 Bond KBVO nieuws
NIEUWS
– Samen voor waarde(n)vol onderwijs

34 Annemieke
– Leraar online

35 Buitenom
– Sturen op toezicht

37 De EŽnpitter
– Tijd voor kwaliteit

38 Bond KBVO
COLUMN
Jan Reulen
– Nieuwe opdracht?

39 Jurisprudentie
Sophie van Hien
– Ontslag ID-werknemers

40 Korte berichten
– De werkelijkheid achter de cijfers
– In de ban van het kind

41 Punt Uit
– Dag pap, tot morgen
– Liturgische ‘Feestenkalender’
– Kinderen van Crailo