Schoolbestuur — Jrg. 25 (maart 2005) Nr. 2

Thema: TIME-OUT

4
Naar ge•nspireerde instellingen
INTERVIEW
Nico Dullemans en Gerrit-Jan Meulenbeld
“De tegenstelling tussen autochtoon en allochtoon bestaat niet, hooguit is er sprake van de tegenstelling rijk-arm !” Socioloog Anton Zijderveld geniet van het debat en legt zonnodig de vinger op de gevoelige plek. Meer zorgen maakt hij zich dat ‘we in het proces van individualisering het gevoel voor instituties zijn kwijtgeraakt en daarmee ons houvast’. School is ook zo’n institutie.

8 Een maatpak voor lumpsumfinanciering
achtergrond
Anja Franken

12 We laten ons teveel leiden door emoties
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
“Het past niet in de huidige tijdsgeest om te zeggen dat er niets aan de hand is op islamitische scholen”, zegt voorzitter Sa•d Benayad van de ISBO, “maar het is gemakkelijk om te wijzen naar scholen en moskee‘n en hen aan te spreken op de wandaden van moslims.” Een gesprek met Benayad en Theo Joosten, twee vertegenwoordigers van het bijzonder onderwijs over integratie, maar vooral emancipatie.

15 Binnen Carmel gaan verzakelijking en idealen samen
IDENTITEIT
Nico Dullemans en Alinda de Beus

17 Time-out
Thema
Alinda de Beus en Maaike Miedema
Schelden, treiteren of regelrechte agressie tegen docenten. Incidenten veroorzaakt door leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen komen vaak breed uitgemeten in de media. Ondanks de extra aandacht voor de veilige school is er van de maatregelen die de minister vorig jaar aankondigde weinig terechtgekomen. In dit katern twee voorbeelden van bestaande initiatieven die duidelijk maken waar de schoen wringt.

27 Goed bestuur
BOND KBO
Petra Kalee

28 Strijd tegen vetzucht via schoolkantines
ACHTERGROND
Wilko Voordouw
Eind vorig jaar lanceerde staatssecretaris Ross van Volksgezondheid op een Haagse school in samenwerking met het Voedingscentrum het project ‘Gezonde kantine’. Mooi plan, die strijd tegen vetzucht. Het gevaar dat het project in schoonheid sterft lijkt echter niet denkbeeldig. “Hoeveel scholen hun aanbod gewijzigd hebben? Geen idee. Dat houden we niet bij.”

38 Seminars en Trainingen 2005

EN VERDER

9
‘Smart’
COLUMN
Theo Joosten

11 De keuze van … Barbara de Vries-Jansen
Ruud de Jong

25 Onder-wijs-heid
– Junior College voor btabollebozen

26 Bond KBVO
COLUMN
Jan Reulen
– Ruimte voor het vmbo!

30 Annemieke
– Dino’s en dunne benen

31 Buitenom
– Onderwijs en integratie

32 Bond KBO nieuws
NIEUWS
– Bond KBO akkoord met verlenging CAO PO 2002-2004

33 De EŽnpitter
– Met bus of auto?

34 Korte berichten
– Hollandse kracht: integratie via het podium
– Beweegmanagement
– Klachtbehandeling langs koninklijke weg

35 Jurisprudentie
Angela Schouten
– Onbetrouwbare conci‘rge

36 Agenda

37 Punt Uit
– Vrienden zonder grenzen
– Droom!
– Kinderkwaliteitenspel