Schoolbestuur — Jrg. 25 (juni 2005) Nr. 5

4 De Jong over intelligent Design, geloof en solidariteit
INTERVIEW
Nico Dullemans
Natuurwetenschappen leveren veel gegevens , maar wel binnen het dominante conceptuele kader. Misschien brengt dat ons niet verder. We hebben wellicht behoefte aan een nieuwe invalshoek, zoals teleologie. Maar daarmee is Intelligent Design geen pleidooi voor ‘creationisme’. “Laten we het vooral wetenschappelijk houden!”, zegt onderwijsbisschop Everard de Jong.

10 De moderne sociale kwestie
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
Burgemeester Sjaak van der Tak constateert een enorme onvrede in Nederland die maakt dat onze onderlinge solidariteit sterk onder druk staat, ook met Europa. Volgens hem hebben we te maken met een moderne sociale kwestie. Ook Huub van Blijswijk, voorzitter van het College van Bestuur van SCO Lucas, constateert dat we op dit moment minder solidariteit met elkaar hebben. Volgens hem heeft het te maken met angst.

14 Risicofonds verzekert VO
Achtergrond
Anja Franken
Vanaf januari 2006 zit het voortgezet onderwijs niet meer verplicht bij het Vervangingsfonds. Schoolbesturen zijn dan vrij een verzekeraar te kiezen. Een van de mogelijkheden is het Risicofonds dat twee polissen op maat aanbiedt voor het voortgezet onderwijs. Het Risicofonds is een waarborgfonds: het biedt solidariteit tussen schoolbesturen. Maar het fonds is ook goed voor de portemonnee van schoolbesturen.


17 Saamhorigheid en eensgezindheid: nog altijd actueel
THEMA
Johan Gelauf e.a.
Solidariteit is een van de drie principes voor het denken over goed katholiek bestuur. De vraag is hoe besturen en scholen hieraan praktisch inhoud geven. In dit katern voorbeelden van solidariteit op drie niveaus: de schoolgemeenschap, de school en zijn directe omgeving en de school en de wereld.

26 Aan het infuus van het Zuiden
achtergrond
Maaike Miedema
Solidariteit, professionaliteit en identiteit, dat zijn de drie topics waarover Schoolbestuur spreekt met RenŽ Grotenhuis, directeur van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Een interview over het geloof als bevrijdende kracht en de vraag: lig jij wel eens wakker van je burgerlijke ongehoorzaamheid?

30 Geloof? ff checke
achtergrond
Ton Roumen
Monique van Dijk-Groeneboer en Jacques Maas van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht onderzochten de opvattingen over geloof en zingeving van ruim 1200 jongeren die in de bovenbouw zitten van HAVO en VWO. Hun onderzoeksbevindingen zijn gepresenteerd in het rapport ‘Geloof? ff checke!’ Het onderzoek is een vervolg op een vijf jaar eerder gehouden vergelijkbaar onderzoek onder middelbare scholieren. De onderzoeksresultaten laten zien hoe het betekenisverlies van het traditionele geloof onder jongeren voortschrijdt.

33 Zomersluiting

EN VERDER:


7 Vakantiebeelden
COLUMN
Theo Joosten

8 Bond KBO nieuws
NIEUWS
– Impressie Algemene Ledenvergadering

13 De keuze van … Piet van Adrichem
Ruud de Jong
Piet van Adrichem is algemeen directeur Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker.

16 Bond KBVO
COLUMN
Jan Reulen
– Solidariteit binnen de schoolgemeenschap

25 Onder-wijs-heid
– The Real Game

31 Buitenom
– Zeven werken van barmhartigheid

32 Annemieke
– Juffenwijsheid

33 De EŽnpitter
– Nieuwe media: ramp of zegen?

34 Bond KBVO nieuws
N
IEUWS
– Samen voor een waarde(n)vol onderwijs

35 Jurisprudentie
Martijn Pouw
– Verwijdering van leerlingen met een rugzak

36 Korte berichten
– Mogelijkheid tot indienen van nieuwe aanvragen
– Nederlandse en Indiase pabo-studenten samen voor de klas
– De transparante school

37 Punt Uit
– Schompes
– ‘Zo word je…’
– Reclame-lessen

38 Agenda