Schoolbestuur — Jrg. 25 (januari / februari 2005) Nr. 1

Thema: LUMPSUM

4 Evaluatie zorgtrajecten onderwijs
INTERVIEW
Peter Gramberg
“Het is een misverstand dat beleid integraal moet zijn”, zegt Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, over de evaluatie van WSNS, OAB en LGF. “Sommige beleidsdoelen zijn zelfs tegenstrijdig. Door zorgleerlingen binnen de poorten van het reguliere onderwijs te houden, kan een school minder scoren op de doelen van het onderwijsachterstandsbeleid. En er is een weglekeffect in de WSNS-regeling.”

8 Levensbeschouwing in het vmbo
materiaal
Wim Mathijssen

12 Hoe verder met het vmbo?
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
Pas zes jaar en al een zorgenkind. Het vmbo werd in 1999 ingevoerd en de verwachtingen waren bij iedereen hooggespannen. Nu spreken sommigen over het afvalputje van het onderwijs. Tweede Kamerlid Eric Balemans wil af van het huidige vmbo, vooral vanwege het imagoprobleem. Piet Meijers, lid van de Centrale Directie van het Munnikenheidecollege in Etten-Leur pleit voor een ongedeeld vmbo om onderwijs op maat te kunnen realiseren.

15 Code goed bestuur: Geen nieuw keurslijf
achtergrond
Mees Harms en Johan Gelauf

17 Vereenvoudiging bekostiging een stap in de goede richting
commentaar
Alinda de Beus

19 Lumpsum
Thema
Peter Gramberg en Lilian Kuijstermans
De invoering van lumpsum in het primair onderwijs komt nu echt in zicht. Een aantal pilots ontwikkelen handreikingen, modellen en rekenbladen. Maar naast deze praktische zaken is lumpsum vooral ook een inhoudelijk verhaal. Lumpsum brengt meer dan geld alleen. Ook de verhouding tussen schoolbestuur en scholen zal ingrijpend wijzigen. Maar in welke richting is nog onderwerp van discussie.

28 De bouwput van het nieuwe onderwijs
achtergrond
Maaike Miedema en Peter Gramberg

32 De winnaars van ‘De Krul’
achtergrond

34 Scholen in spagaat
opinie
Ruud Beekhuizen
Schoolbestuurder Beekhuizen maakt zich zorgen. Over de spanning tussen scholen in de reguliere uitoefening van hun maatschappelijke taak en het mondige en assertieve, soms escalerende gedrag van ouders. Over regelgeving die soms zeer frustrerend werkt bij pogingen om binnen scholen normale en werkbare situaties te hebben en te houden. Wat kunnen schoolbesturen doen? Enkele bespiegelingen.

42
Seminars en trainingen 2005

EN VERDER

9 Evaluatie WSNS
COLUMN
Theo Joosten

10 Bond KBO
NIEUWS

– Bestuurlijke krachtenbundeling zet door

11 De keuze van … Joke Reijman
Ruud de Jong

18 Bond KBVO COLUMN
Jan Reulen
– 2005: een boeiend jaar!

27 Onder-wijs-heid
– Leren kijken naar kunst

30 Bond KBVO NIEUWS
– Praktijkonderwijs tussen wal en schip

33 Buitenom
– Afscheid Marleen Barth

36 Annemieke
– Vreselijke moeders

37 De EŽnpitter
– Spelregels

38 Korte berichten
– Zo zijn onze manieren
– Competentiegericht onderwijs
– Co-actief coachen

39 Jurisprudentie
Trudie Spaans
– Eerlijke verdeling huisvestingsgelden

40 Agenda

41 Punt Uit
– Omgaan met geweld
– Gebruik je talent
WOLF ! : Theater voor kinderen (n volwassenen!) op hoog niveau, ook in Arnhem (Schouwburg, 20 maart 2005) en Nijmegen (LUX, 10 april 2005). Regie Bert Geurkink.