Schoolbestuur — Jrg. 25 (december 2005) Nr. 9

Thema: MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP

4 Kinderen zijn schaars
Nico Dullemans
Wim van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, zegt een onverwoestbaar vertrouwen te hebben in het individu en zijn instituties. Dat is zijn vertrekpunt. We spraken met hem over de school in de toekomst.

8 De Tweede Fase
COMMENTAAR
Freek Pardoel
De tweede fase verbetert de aansluiting en het rendement


12 Ouders worden steeds mondiger
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
“De paradox is dat de ouder meer eisen stelt, maar anderzijds veel meer vragen heeft. Hulpvragen die de opvoeding betreffen, geloofsbeleving, normen en waarden, omgang met internet, verantwoordelijkheid dragen. Die hulpvraag wordt steeds groter, ongeacht de regio waarin de school zich bevindt”, zegt Hans Huibers, voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs De Gouw.

14 AV-materiaal vrij voor het onderwijs
Op maandag 10 oktober 2005 ondertekende het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een overeenkomst, waarmee het beschikbaar stellen van archiefmateriaal veel eenvoudiger wordt. Vooral het onderwijs kan hiervan profiteren.

15 De school als maatschappelijke onderneming
THEMA
Joanneke Niels
Keuzes maken. Schoolbesturen hebben in toenemende mate de ruimte om eigen beleid te maken. Daarnaast worden ze in toenemende mate geconfronteerd met diverse belanghebbenden die een beroep doen op de school. Daarom is het voor een schoolbestuur belangrijk dat het stelling neemt ten aanzien van zijn maatschappelijke omgeving.

17 Voor- en naschoolse opvang
THEMA
Sabrina Waltmans

Een gedeelde pedagogische visie is van belang

19 Opleiden doe je samen!
THEMA
Ingelotte Koster en ThŽrse Penders
Een zoektocht naar nieuwe vormen van opleiden, waarbij een ‘leven lang leren’ centraal staat en theorie en praktijk niet zonder elkaar kunnen …


21 Maatschappelijke stage
THEMA
Sabrina Waltmans

Streetwatchers weten precies wat hun bevoegdheden zijn

22 Silicon Valley in Brabant
ACHTERGROND
RenŽ van den Heuvel
Een verklaring waarom het speciaal onderwijs in Brabant de afgelopen jaren zo enorm is toegenomen. “Door de invoering van andere lesmethoden is de regelmaat en veiligheid weggevallen. Autistische leerlingen vallen hierdoor eerder buiten het systeem dan vroeger.”

24 Wie onderwijst de zieke leerling?
ACHTERGROND
Alinda de Beus en Sabrina Waltmans
Onderwijs voor chronisch zieke leerlingen schiet tekort. Gevolg: het zittenblijven van chronisch zieke leerlingen in het voortgezet onderwijs kost jaarlijks ruim ? 32 miljoen. Dat zijn de conclusies uit het rapport ‘Cystic Fybrosis in het voortgezet onderwijs: een taaie klus’. We brachten een bezoek aan Ziezon, het landelijk netwerk voor onderwijs aan chronisch zieke leerlingen.

26 Integraal personeelsbeleid (IPB) en ‘Investors in People’ (IIP)

ACHTERGROND
Jan Harms en Ingelotte Koster
Van papier naar praktijk! Integraal personeelsbeleid niet alleen via regels, maar ook met gevoel …

28 Onderwijsvernieuwing
ACHTERGROND
Jesse Arts en Marco Kools
Onderwijsvernieuwing vraagt om een integrale aanpak. Het CINOP (Centrum voor Innovatie en Opleidingen te Den Bosch) organiseert de vmbo-manifestatie ‘CLOP around the Clock’. CLOP: Competentiegericht Leren en OPleiden.

30 Kerstsluiting

EN VERDER:

7 Bond KBVO nieuws
Leden stemmen in met koers voor sectororganisatie

9 Bond KBO
COLUMN
Theo Joosten
Schaal

10 Bond KBO
nieuws
Anje-Margreet Woltjer
Opwaarderen

11 De keuze van …

Fransje van Veen, bovenschools management stichting De Veenplas – Nieuwkoop
Ruud de Jong

14 Bond KBVO
COLUMN
Jan Reulen
Karin


25 Vertrouwen
Buitenom
Monic Slingerland

29 Pleidooi voor een ‘veelkleurig’ bestuur
De EŽnpitter
Simone Lensink

30 Schoolvakanties
Annemieke
Annemieke de Schepper

32 Korte berichten

– Herontwerp van het primair onderwijs
– Gezond computeren
– Vertrek directeur Bureau Katholiek Onderwijs

33 Verwijdering leerlinge vanwege vermeend wapenbezit
Jurispudentie
Nathalie Weterings

34 Punt Uit

– Energy Survival
– Virtuele Wereldreis
– De Vredesfabriek