Schoolbestuur — Jrg. 24 (september 2004) Nr. 6

4 Het gelijkheidsideaal
Peter Gramberg
De middelmaat regeert in Nederland. Het onderwijs heeft zich de afgelopen decennia laten leiden door het gelijkheidsideaal. Het heeft de sociale mobiliteit bevorderd, maar mensen ook geremd. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, pleit daarom voor het stimuleren en koesteren van talent. Er is behoefte aan meer vari‘teit en minder uniform denken.

8 Levensbeschouwelijke vragen in een hip jasje
Eva Prins

10 Investeren in onderwijs
Gerrit-Jan Meulenbeld
Met Prinsjesdag in aantocht lijken de kaarten voor onderwijs zo ongeveer geschud. Ook de onderwijsbegroting is onderhevig aan de economische conjunctuur. Los van de vraag hoeveel ‘Onderwijs’ krijgt, staat de vraag wat een goede manier is om te bepalen hoeveel we moeten investeren in onderwijs en wat de effecten van die investeringen zijn. We vroegen het onderwijseconoom Hessel Oosterbeek en onderwijsbestuurder Jan Veldhuis.

14 De nieuwe Bijbelvertaling
Steven Schenk

Interconfessionele vertaling verschijnt op 27 oktober 2004

16 Gewoon een goed mens zijn

Peter Gramberg

Scholen maken werk van burgerschap

19 Jeugdwerkloosheid
Katern
Peter Gramberg
en Maaike Miedema
De onlangs ingestelde Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft de lastige taak om jongeren voor werkloosheid te behoeden. Daarbij is medewerking van alle partijen noodzakelijk: bedrijven, gemeenten, scholen, het rijk. Maar ook van de jongeren zelf wordt een actieve inbreng verwacht. In diverse gemeenten zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan.

29 De Sportieve School
Roeland Geertzen, Jurgen Koevoets, Kitty Laeven
2004 is het Europees jaar van opvoeding door sport. Behalve dat sport leuk en gezond is, kan het ook een belangrijke bijdrage leveren aan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de Nationale Onderwijsweek is woensdag 6 oktober uitgeroepen tot de Dag van de Sport. De Nederlandse Katholieke Sportfederatie kent al jaren het project ‘Sportieve school’.

32 Schakelklas
Peter Zunneberg
Schakel- en determineerjaar na de basisschoolslaat aan

34 Ziezo-tweede tranche
Scholen gezocht

35 Notre Dame des Anges 1903 – 2003
Ruud van Ruijven
Een vleugje Frankrijk in Ubbergen

EN VERDER (in ieder nummer):

7 Bond KBO
COLUMN
9 De keuze van ….
18 Bond KBVO
COLUMN
27 Onderwijsheid
28 Bond KBO
NIEUWS
33 Buitenom
34 Annemieke
36 Bond KBVO
NIEUWS
37 De EŽnpitter
38 Korte berichten
39 Jurisprudentie
40 Korte berichten
41 Punt Uit
42 Agenda