Schoolbestuur — Jrg. 24 (oktober 2004) Nr. 7

Thema: Particulier onderwijs

4 De angst voor variatie
Peter Gramberg
Het is opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de geheel verschillende sectoren onderwijs en geestelijke gezondheidszorg. Fusies, protocollen, kwaliteitszorgsystemen en bureaucratisering zijn aan de orde van de dag. Hierdoor hebben professionals op de werkvloer de indruk dat bestuur en management met niets anders bezig zijn, zegt hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg Giel Hutschemaekers.

8 Websites

10 Meer financi‘le speelruimte?
Gerrit-Jan Meulenbeld
Het geld dat voor onderwijs beschikbaar is, is erg afhankelijk van de economische conjunctuur. Het maakt het voor schoolbesturen niet makkelijk om een financieel beleid te voeren. Zal de situatie verbeteren met de invoering van lumpsum in het PO? Krijgen schoolbesturen meer ruimte voor een eigen financieel beleid? Schoolbestuurders Mart Mertens en Rob Vastbinder aan het woord.

14 Dialoog identiteit op gang
ACHTERGROND
Arie van Rooijen en Nico Foppen
Ouderpanel brengt de dialoog op gang

16 Opmars tweetalig onderwijs
ACHTERGROND
Annemieke de Schepper

19 Particulier onderwijs
Thema
Peter Gramberg
Ondanks het ruime door de overheid gefinancierde onderwijsaanbod zijn er toch particuliere scholen in Nederland. Hun aantal neemt zelfs behoorlijk toe. Waar komt deze belangstelling vandaan? Is het een tijdelijke hype of is er iets mis met ons reguliere systeem? Twee heel verschillende voorbeelden laten de vari‘teit zien.

29 Commentaar op Onderwijsbegroting 2005
ACTUEEL
Hoge ambities, lage kosten


30 Ontbijten met de directeur
BERICHT

30 Onderwijs en mode
BERICHT

31 Telefoonlijst Bond KBO en Bond KBVO
SERVICE

32 Opening Schooljaar
Dick van Rietschoten
Opening van het schooljaar in het teken van het goede voorbeeld.

36 Vijftig jaar kinderboekenweek
Dick van Rietschoten
Van 6 tot en met 16 oktober houdt Nederland voor de vijftigste keer de Nationale Kinderboekenweek. ‘Muziek’ is dit jaar het thema. Voor muziek is niet alleen gekozen om het feestelijk karakter van het jubileum te benadrukken, maar ook omdat met ‘muziek’ en ‘feest’ alle etnische groepen in Nederland gemakkelijk kunnen worden aangesproken. Bij dit alles is een belangrijke rol weggelegd voor de basisscholen.

EN VERDER
(in ieder nummer):

7 Bond KBO
COLUMN – Huiswerk gemaakt? door Theo Joosten
9 De keuze van …. Adri Koolmees
18 Bond KBVO
COLUMN – Wie legitimeert? door Jan Reulen
27 Onderwijsheid
28 Bond KBO
NIEUWS
30 Annemieke
33 Buitenom
34 Bond KBVO
NIEUWS
37 De EŽnpitter
38 Korte berichten
39 Jurisprudentie
40 Korte berichten
41 Punt Uit
42 Agenda